Umieszczony przez 08:52 Fragmenty audio

Rachunek sumienia

Starzec powiedział komuś: „Jeśli nawiedzi cię myśl pyszna lub wyniosła, zrób rachunek sumienia, czy przestrzegasz wszystkich przykazań Bożych. Czy miłujesz swych nieprzyjaciół (por. Mt 5,44), czy cieszysz się, gdy chwalą twego przeciwnika, czy smucisz się z jego poniżenia…

Starzec powiedział komuś: „Jeśli nawiedzi cię myśl pyszna lub wyniosła, zrób rachunek sumienia, czy przestrzegasz wszystkich przykazań Bożych. Czy miłujesz swych nieprzyjaciół (por. Mt 5,44), czy cieszysz się, gdy chwalą twego przeciwnika, czy smucisz się z jego poniżenia. Czy uznajesz, że ty jesteś sługą nieużytecznym (por. Łk 17,10) i gorszym od wszystkich grzeszników. Wtedy, gdy będziesz tak siebie oceniał, to jak gdybyś naprawił wszystko. Takie twoje myślenie uwolni cię bowiem od tego wszystkiego”.

Słuchasz fragmentu publikacji Przypowieści mnichów o pokusie i grzechu / Czyta: Jan Paweł Konobrodzki OSB / Słuchaj podcastów


Termin „apoftegmaty” odnosi się do zbiorów anegdot, sentencji, jak mówili Grecy – logoi, „słów” Ojców Pustyni. Nie jest łatwo zdefiniować czym są apoftegmaty, gdyż wielka jest ich różnorodność, choć nie mamy wątpliwości, że stanowią jeden rodzaj literacki. Odpowiedź Ojca (apoftegmat w zasadzie jest ze swej natury odpowiedzią na konkretne pytanie) może ograniczać się do kilku sylab, może na nią się składać sentencja, lub opowiadanie o jakimś wydarzeniu rozrastające się do opowieści, jak mówiono niegdyś, „budujących”.

Były one przeznaczone przede wszystkim dla osób niemających doświadczenia w życiu ascetycznym lub dopiero debiutujących na pustyni; miały im przekazać zbiorową mądrość środowisk monastycznych, służyć radą, umocnić w momentach zwątpienia. Stały się tekstami normatywnymi obok Biblii, gdyż mnisi egipscy bardzo rzadko posługiwali się regułami. W apoftegmatach umieszczano sugestie na temat godnego mnicha zachowania w kwestii pożywienia, snu, monastycznej etykiety. Apoftegmaty pozwalały zachować w pamięci postacie sławne, ważne, godne podziwu, które powinny służyć za modele… / Prof. Ewa Wipszycka, fragment publikacji Drugi dar Nilu, czyli o mnichach i klasztorach w późnoantycznym Egipcie


Fot. Marcin Marecik

(Visited 311 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij