Umieszczony przez 10:30 Filokalia

Warto karmić się zdrową nauką Ojców, zamiast sięgać po książki o wątpliwej doktrynie

„Filokalia” to antologia tekstów, która została zaprojektowana jako rodzaj encyklopedii i podręcznika do prowadzenia głębokiego życia duchowego.

Filokalia to antologia tekstów, która została zaprojektowana jako rodzaj encyklopedii i podręcznika do prowadzenia głębokiego życia duchowego. Teksty w jej skład wchodzące powstawały między IV a XVII w., stąd konieczność wyjaśnienia współczesnemu czytelnikowi podstawowych pojęć. Na naszych rekolekcjach będziemy to czynić w grupie, czytając razem wybrane teksty, komentując je, zadając pytania, dzieląc się przemyśleniami i wątpliwościami. Nie braknie też wspólnej modlitwy: oficjum, adoracji i Eucharystii.

Zamiarem redaktorów Filokalii, świętych Nikodema Hagioryty i Makarego z Koryntu, było przygotowanie publikacji, która byłaby pomocą dla każdego – świeckiego i duchownego – w pogłębianiu modlitwy i w prowadzeniu autentycznego życia chrześcijańskiego. Filokalia to książka na nasze czasy! W zalewie informacji, w morzu wątpliwości, często wtedy, kiedy tracimy nadzieję i nie wiemy w jaki sposób się modlić ani jak praktykować na co dzień nakazy Ewangelii, warto sięgnąć po teksty Ojców. Tradycja, czyli stałość w wierze, która winna cechować katolika, to podążanie za tymi, którzy poprzedzili nas na tej ziemi, ale zostawili swoje nauczanie i dzielą się bogatym doświadczeniem. Często nie są to słowa łatwe, czasem można zrozumieć je na opak – ale warto karmić się zdrową nauką Ojców, zamiast sięgać po książki o wątpliwej doktrynie.

W tym roku proponujemy cztery tematy.

Pierwszy, naszym przewodnikiem będzie św. Izajasz Anachoreta, to straż serca. Św. Izajasz, przypominając nauki Ojców Pustyni, mówi o konieczności strzeżenia wewnętrznego sanktuarium, swego serca, przed zalewem złych myśli. Jak to robić i czy jest to w ogóle możliwe? To właśnie będzie tematem pierwszego spotkania.

Drugi, naszym przewodnikiem będzie św. Hezychiusz z Synaju, to trzeźwość (nepsis). Chodzi w niej o sztukę świadomego i rozumnego życia, umiejętność rozróżniania natchnień i pragnień, które rodzą się w sercu człowieka. Życie na całego, bez samooszukiwania się – to właśnie trzeźwość, która prowadzi do nieba.

Trzeci, naszym przewodnikiem będzie św. Diadoch z Fotyki, to modlitwa Jezusowa. Św. Diadoch jest pierwszym znanym nam autorem, który zachęcał do modlitwy Imieniem Jezus. Jak to robić i dlaczego? Do czego ta praktyka prowadzi? To właśnie pytania, które św. Diadochowi chcemy postawić.

Czwarty, naszym przewodnikiem będzie św. Marek Asceta, to temat łaski. Św. Marek jest autorem dzieła, w którym pisze o tych, którzy sądzą, że są usprawiedliwieni przez swoje uczynki. Nie jest tak, że człowiek odnajduje sens życia w samym sobie i swoim działaniu, dobrze to wiemy z własnego doświadczenia. Gdzie zatem szukać odpowiedzi? Św. Marek pisze o tajemnicy łaski Bożej, mocy Ducha Świętego, który zostaje dany człowiekowi, gdy ten wytrwale błaga i tej to tajemnicy razem się przyjrzymy.

Cztery tematy i cztery praktyki, które wzajemnie się zazębiają – jedna wzmacnia drugą, każda potrzebuje pozostałych. Pomyślmy o chrześcijaninie, świeckim czy duchownym, który żyje świadomie, wie o tym, co w nim dobre i złe oraz z rozmysłem dąży do zwiększenia cnót, a wyrugowania wad; o chrześcijaninie, który wzywa nieustannie Zbawiciela, ponieważ wie, że tylko On może dać pokój i sprawić, że będzie działo się wiele dobra przez jego ręce… To właśnie chrześcijanin ukształtowany w duchu Filokalii, żyjący prawdziwie, poświęcony całkowicie Bogu i wytrwale służący ludziom.


Informacje szczegółowe na temat rekolekcji Wprowadzenie w Filokalię. Skorzystaj: Filokalia, tom 1 (wersja drukowana / wersja elektroniczna).


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie. Redaktor naczelny projektu „Filokalia”.


Opracowanie graficzne: Mikołaj Jastrzębski OSB

(Visited 726 times, 1 visits today)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia" oraz nowościami wydawniczymi? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij