Umieszczony przez 14:49 Rozważania tygodniowe

Bogactwo niesie złudzenia

Modlitwa Jezusowa jest wolna od jakiejkolwiek żądzy. W niej nie jest ważne posiadanie czegoś, zdobywanie czegoś, ale samo bycie, trwanie przy Najwyższym. W niej nie dążymy do osiągnięcia jakiegoś dobra materialnego. Ona nie może mieć takiego celu.

Nie jest rzeczą dobrego człowieka sprzedawać swoją wolną opinię w dążeniu do zdobywania pieniędzy, nawet jeśli oferuje mu się ogromne sumy. Sprawy życiowe przypominają bowiem sen, a bogactwo niesie ze sobą niejasne, krótkotrwałe złudzenia / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 57 /.

Pseudo-Antoni przestrzega przed wyrzeczeniem się własnego zdania, a dążeniem do zdobywania pieniędzy. Wolność jest darem nam danym od Boga. Jak pisał św. Paweł: Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść (1 Kor 10,23). Dlatego wolność nie daje prawa do czynienia wszystkiego. Święty Paweł idzie nawet dalej, mówiąc że wolność jest naszym powołaniem (por. Ga 5,13: Bracia, powołani zostaliście do wolności). Jest to zatem rzecz kluczowa w naszym życiu.

Wolność stanowi o dojrzałości człowieka i o jego wyborach. Cała tradycja biblijna podkreśla, że człowiek jest w stanie podejmować zupełnie dobrowolne decyzje. Biblia nawet apeluje do tej możności wybierania, podkreślając równocześnie wagę odpowiedzialności, która powinna być odczuwana przez tego, kto dokonuje wyboru. Wolność nie powinna nam służyć do bycia zniewolonym przez cokolwiek.

Co odbiera wolność człowiekowi? Grzech. Chrystus uwolnił nas spod władzy ciemności (Kol 1,13). Bogactwa mogą kusić, ponieważ mogą sprawiać wrażenie, że dzięki nim będzie można osiągać niemalże wszystko. Biblia przestrzega przed tym: Nie polegaj na swoich bogactwach i nie mów: Jestem samowystarczalny (Syr 5,1). Wskazuje natomiast, że to bogactwo jest dobre, które jest bez grzechu (Syr 13,24). Ponadto bezsenność z powodu bogactwa wyczerpuje ciało, a troska o nie oddala sen (Syr 31,1).

Modlitwa Jezusowa jest wolna od jakiejkolwiek żądzy. W niej nie jest ważne posiadanie czegoś, zdobywanie czegoś, ale samo bycie, trwanie przy Najwyższym. W niej nie dążymy do osiągnięcia jakiegoś dobra materialnego. Ona nie może mieć takiego celu. Modlitwa Jezusowa może być podjęta w pełnej wolności i dobrowolności, tylko wtedy będzie autentyczna i prawdziwa. Nie może być celem do czegokolwiek, nie może być celem samym w sobie. Ma być bezinteresowna i szukająca tylko Boga.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 657 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z naszego portalu CSPB możesz skorzystać z propozycji zapisania się do systemu Feedburner, za pomocą którego, codziennie między godziną 20:00 a 23:00 otrzymasz e-maila z listą linków najnowszych wpisów, które ukazały się w danym dniu... Zapisz się do powiadomień
Zamknij