Święty Benedykt i jego Reguła

Królestwo serca / część 2 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Nam słowo pustelnik kojarzy się z gościem z brodą, który je korzonki i mieszka w chatce na kurzej stopce gdzieś w lesie. A pustelnik to osoba, która ma dar, który różnie się realizuje…

Więcej

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 4 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Kiedy mówimy o tym, że Pan Jezus jest drogą mamy przede wszystkim na myśli to, że wyznacza pewien kierunek, bo taka jest podstawowa...

Więcej

Królestwo serca / część 1 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Jesteśmy karłami, którzy siedzą na barkach olbrzymów i wracamy do początków. Ruszamy w drogę, jak ci ludzie po zawale, powolutku,...

Więcej

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 3 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Osoby, które chcą kształtować swoje życie według Reguły św. Benedykta – czy oblaci, czy mnisi i mniszki – to muszą być ludzie nadziei…

Więcej

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 2 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Na samym początku Benedykt mówi, że zażyłość z Bogiem pojawia się wtedy, kiedy serce człowieka zapragnie jakiegoś dobra: „gdy...

Więcej

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 1 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Zaczniemy więc czytać Regułę od pierwszych zdań Prologu, które pewnie znamy znakomicie, ale do których zawsze warto wracać......

Więcej

Zabójcze szemranie

Święty Benedykt i jego Reguła

Wszyscy boimy się krzyku; św. Benedykta z kolei najbardziej zniechęca szemranie (po łacinie przepiękna onomatopeja, czyli wyraz dźwiękonaśladowczy: murmuratio).

Więcej

Szacunek dla tradycji

Święty Benedykt i jego Reguła

W patriarchalnym społeczeństwie wierność tradycji była wartością podstawową, fundamentalną, tak oczywistą, że wprost nie trzeba...

Więcej

Stałość to konsekwencja, poważne traktowanie siebie i tego, co nas otacza…

Święty Benedykt i jego Reguła

Stałość to konsekwencja, poważne traktowanie siebie i tego, co nas otacza: Boga, ludzi i rzeczy....

Więcej

Święty Benedykt napisał „Regułę”. Dziwną „Regułę”…

Święty Benedykt i jego Reguła

Młody człowiek może się ze św. Benedyktem trochę kłócić, że tak upokarza, rozkazuje i każe dążyć do najgłębszej pokory, aż do jej dna.

Więcej
Zamknij