Umieszczony przez 11:27 Pismo Święte

Lectio Divina #11 Powołanie pierwszych uczniów / Mt 4,18–22

Prostota i tajemnica – to właśnie tym promieniuje nasz Zbawiciel i dlatego jesteśmy w stanie oddać Mu nasze życie, bo nie ma w Nim fałszu, złudnej retoryki, cienia dwuznaczności.

Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. (Mt 4,18–22)

Zazwyczaj czytamy ten tekst jak gdyby był wyizolowany z reszty Ewangelii. Dlatego warto przypomnieć sobie kończący poprzednio rozważany fragment wers 17. Czytamy: Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Do kogo Jezus kieruje wpierw wezwanie do nawrócenia? Do Apostołów. I to nie tych „z końca listy”, ale do Piotra – Skały, na której zbudowany będzie Kościół, Andrzeja – ojca kościołów Wschodu, Jakuba – pierwszego, który oddał życie za Pana i Jana – umiłowanego ucznia. Do nich odnosi się słowo o nawróceniu. Czy nie tym bardziej do nas?

Jak to słowo rezonuje? Jaki daje owoc? Jezus mówi: pójdźcie za Mną! No właśnie, nawrócenie, to podążanie za Chrystusem, bycie Jego uczniem, słuchanie Jego głosu, wpatrywanie się w Jego gesty, wysiłek, zmierzający do zrozumienia Jego czynów.

Rybacy Szymon i Andrzej podążają za Jezusem pociągnięci prostym wezwaniem: „Pójdźcie za Mną” oraz tajemniczą obietnicą: „a uczynię was rybakami ludzi” (zauważmy od razu, że Ewangelista nie opisuje jakimi słowami zostali powołanie Jakub i Jan).

Prostota i tajemnica – to właśnie tym promieniuje nasz Zbawiciel i dlatego jesteśmy w stanie oddać Mu nasze życie, bo nie ma w Nim fałszu, złudnej retoryki, cienia dwuznaczności. Jak potem zobaczymy On temu wezwaniu pozostanie wierny nawet wtedy, gdy uczniowie, z wyjątkiem Jana, Go opuszczą. Na tej jednej obietnicy zbudowane zostaje wszystko, a przede wszystkim wierna miłość Jezusa do tych, których sam wybrał.

Rozeznawanie co do składu i liczby apostolskiego grona jeszcze będzie trwać aż do ustanowienia Dwunastu, o czym przeczytamy dalej. Pokazuje to, że Jezus także rozeznawał na modlitwie, w intymnej relacji z Ojcem, co ma czynić. Czy nie powinniśmy Go w tej powściągliwości i rezerwowaniu sobie czasu na sprawy ważne naśladować?

Nasze wnioski? Także my zostaliśmy powołani jako grzesznicy, z wezwaniem do nawrócenia – jak Piotr, Andrzej, Jakub i Jan. Także wezwaniu nas do wierności Jezus zawsze pozostanie wierny – cokolwiek miałoby miejsce. I wreszcie także i w naszym powołaniu do grona oblackiego ukryte jest ziarno tajemnicy – jak w powołaniu pierwszych Apostołów.


Tekst pierwotnie ukazał się w czasopiśmie „Benedictus”, który prowadzony jest przez oblatów benedyktyńskich.


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Fot. Stanisław Matusik

(Visited 1 067 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij