Umieszczony przez 11:26 Pismo Święte

Sprawiedliwe sądy Boże

Podstawowa prawda psalmu: występni idą na wieczną zagładę i w końcu rozproszą się wszyscy złoczyńcy, a Bóg na wieki będzie wywyższony.

2 Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy;

3 głosić z rana Twoją łaskawość,
a wierność Twoją podczas nocy,

4 na harfie dziesięciostrunnej i lirze,
i pieśnią przy dźwiękach cytry.

5 Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami,
cieszę się dziełami rak Twoich.

6 Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie,
jak niezgłębione Twe zamysły!

7 Człowiek nierozumny ich nie zna,
a głupiec ich nie pojmuje.

8 Chociaż występni plenią się jak zielsko
i złoczyńcy jaśnieją przepychem,
i tak [idą] na wieczną zagładę,

9 Ty zaś, o Panie, na wieki jesteś wywyższony.

10 Bo oto wrogowie Twoi, Panie,
bo oto wrogowie Twoi poginą,
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.

11 Wywyższyłeś mój róg jak u bawołu,
skropiłeś mnie świeżym olejkiem.

12 Oko moje patrzy na nieprzyjaciół,
<tych, co powstają na mnie>.
Słuchają moje uszy moich przeciwników,

13 Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.

14 Zasadzeni w domu Pańskim
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

15 Wydadzą owoc nawet i w starości,
pełni soków i zawsze żywotni,

16 aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,
moja Opoka – nie ma w Nim nieprawości
/ Psalm 92[91] /

Entuzjazm dziękczynienia i chwalenia Boga, Jego dobroci i Jego wierności. Poznanie dzieł Bożych i myśli Bożych są źródłem tej radości i tego dziękczynienia (Objawienie). Prawdziwy rozumny to ten, kto zna Boga i Jego dzieła. Podstawowa prawda psalmu: występni idą na wieczną zagładę i w końcu rozproszą się wszyscy złoczyńcy, a Bóg na wieki będzie wywyższony. Sprawiedliwy ze spokojem patrzy na wrogów, których los jest pewny, jeśli się nie zmienią, chociaż jaśnieją przepychem.

Opozycja: mądry i głupi w sensie teologicznym. Głupi to ten, co nie rozumie myśli Bożych, nie zna Objawienia i nie może się nim entuzjazmować. Objawiając nam swoje czyny Bóg chce nas uweselać – dziękczynna postawa wobec Boga. Niezgłębione myśli Boga (Misterium). Bóg ma wrogów tylko chwilowo – skropienie olejkiem to może dar Ducha Świętego. Sprawiedliwy jak palma, jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Boga wydadzą owoc nawet w starości. Ostateczne świadectwo.


Fragment książki Medytacje nad Psalmami


Piotr Rostworowski OSB / EC – benedyktyn, pierwszy polski przeor odnowionego w 1939 roku klasztoru w Tyńcu. Więzień za czasów PRL-u. Kameduła – przeor eremów w Polsce, Włoszech i Kolumbii. W ostatnim okresie życia rekluz oddany całkowitej samotności przed Bogiem. Zmarł w 1999 roku i został pochowany w eremie kamedulskim we Frascati koło Rzymu. Był zawsze bliski mojemu sercu – napisał po Jego śmierci Ojciec Święty Jan Paweł II. Autor licznych publikacji z dziedziny duchowości i życia wewnętrznego.


Fot. Archiwum Opactwa Benedyktynów w Tyńcu

(Visited 420 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij