Tag: Jakub Biel OSB

Abba, kiedy byliśmy na pustyni, nie umartwiałeś się tak bardzo

Ojcowie pustyni

Opowiadano o abba Netrasie, uczniu abba Sylwana, że kiedy mieszkał w swojej pustelni na górze Synaj, oddawał się umiarkowanej ascezie i dbał o potrzeby ciała; kiedy zaś został biskupem w Faran, dodał sobie wiele ostrych umartwień.

Więcej

Starzec więc uniósł się zazdrością…

Ojcowie pustyni

Był pewien starzec w Egipcie, zanim tam przyszła grupa abba Pojmena; był bardzo znany i szanowany, ale gdy przyszła ze Sketis grupa...

Więcej

Zaprawdę, bracia, Pan nasz jest bogaty i miłuje nas, a my nie chcemy Go słuchać…

Ojcowie pustyni

Kiedyś abba Makary szedł z braćmi drogą w Egipcie i usłyszał chłopca, który mówił do swojej matki: „Matko, pewien bogacz kocha...

Więcej

Drabinka, czyli z Ewagriuszem o modlitwie #2

Ojcowie pustyni

Jeżeli na modlitwie wylewasz strumienie łez, nie wynoś się w duchu, jakbyś był lepszy od innych. Otrzymałeś bowiem pomoc dla swojej modlitwy, abyś mógł gorliwie wyznać swoje grzechy i dzięki łzom przypodobać się Panu. Nie obracaj więc w namiętność tego, co jest na nią lekarstwem, abyś nie rozgniewał Tego, który udzielił ci swojej łaski.

Więcej

Zobaczył starca jakby całego w ogniu…

Ojcowie pustyni

Pewien brat przyszedł pod celę abba Arseniusza w Sketis i zajrzał przez drzwi; i zobaczył starca jakby całego w ogniu, a brat ów był...

Więcej

Drabinka, czyli z Ewagriuszem o modlitwie #1

Ojcowie pustyni

Modlitwa jest obcowaniem umysłu z Bogiem. A w jakim stanie powinien być umysł, aby mógł dążyć ku swemu Panu, bez oglądania się...

Więcej

Dwie rzeczy mnie poruszyły…

Ojcowie pustyni

Błogosławionej pamięci Atanazy, arcybiskup aleksandryjski, zaprosił abba Pambo, aby przyszedł z pustyni do Aleksandrii. Poszedł więc; i zobaczył tam pewną aktorkę. I rozpłakał się. A kiedy go pytano, dlaczego płacze, odpowiedział…

Więcej

Jestem jak człowiek, który siedzi pod wielkim drzewem…

Ojcowie pustyni

Jestem jak człowiek, który siedzi pod wielkim drzewem, a widzi, że zbliżają się do niego różne dzikie zwierzęta i gady: kiedy już...

Więcej

Nigdy nie poszedłem spać mając coś przeciw komuś…

Ojcowie pustyni

Powiedział także Abba Agaton: „Nigdy nie poszedłem spać mając coś przeciw komuś; ani nie pozwoliłem, o ile mogłem, żeby ktoś...

Więcej

Od zwyczajów do stylu: mnisi dżentelmeni czy artyści?

Duchowość monastyczna

Jeden z ojców, nieświadomie odnosząc się do pojęcia stylu, mawiał, że z daleka można poznać jezuitów, franciszkanów czy dominikanów, bo, jego zdaniem, są skrojeni na jedną miarę. Benedyktyni natomiast, dodawał z dumą, pozostają sobą – co można było interpretować dwuznacznie…

Więcej
Zamknij