Tag: Konrad Małys OSB

Władza przełożonego a wola Boża

Duchowość monastyczna, Święty Benedykt i jego Reguła

Kiedy przyjrzymy się apoftegmatom Ojców Pustyni, dostrzeżemy, że święci starcy często wydawali swym uczniom polecenia zaprzeczające ich sposobowi myślenia i że czasem bywały to polecenia o ogromnym stopniu trudności. Nigdy jednak nie przeczytamy o poleceniach, których celem byłoby ćwiczenie się w bezmyślności jako takiej.

Więcej

Inna pustelnia

Święty Benedykt i jego Reguła

Im dłużej przebywał Benedykt w swojej samotni, tym wspanialej rozkwitała jego świętość w różnych cudach i znakach. Przyciągała...

Więcej

Pole walki

Święty Benedykt i jego Reguła

Dręczony codziennie ich brakiem dążenia do poprawy, mniej sam by do niej dążył, a tak mógłby łatwo i siebie zgubić i tamtych nie...

Więcej

Dobry ojciec

Święty Benedykt i jego Reguła

Niedaleko zaś znajdował się klasztor, którego opat właśnie umarł. Wszyscy mnisi przyszli teraz do czcigodnego Benedykta prosząc go usilnie, by zechciał zostać ich przełożonym. Długo odmawiał i decyzję odkładał, z góry przewidując, że ich sposób życia z jego własnym nie może się zgodzić, lecz wreszcie ustąpił, pokonany wytrwałym naleganiem.

Więcej

Dobra walka

Święty Benedykt i jego Reguła

Od tej chwili, jak później sam mówił swoim uczniom, pokusa cielesna została w nim tak całkowicie poskromiona, że nigdy już więcej...

Więcej

Człowiek zjednoczony

Święty Benedykt i jego Reguła

Ongiś widział pewną kobietę, którą zły duch postawił mu teraz przed oczami duszy, a posłużywszy się jej pięknością rozpalił...

Więcej

Kierownik dusz

Święty Benedykt i jego Reguła

Zaczęto o nim mówić w całej okolicy i tak się stało, że od tego czasu odwiedzali go ciągle liczni ludzie, którzy dostarczali mu pożywienia dla ciała, sami zaś z ust jego otrzymywali i w sercach swoich unosili pokarm duchowy.

Więcej

Szkoła życia

Święty Benedykt i jego Reguła

Kapłan ów natychmiast się zerwał i w sam dzień święta Paschy wyruszył we wskazanym kierunku zabierając jedzenie, które dla siebie...

Więcej

Intuicja wiary

Święty Benedykt i jego Reguła

Mąż zaś Boży, skoro przybył już do wybranego miejsca, znalazł tam sobie bardzo ciasną pieczarę, gdzie mieszkał przez trzy lata, a...

Więcej

Droga do pustelni

Święty Benedykt i jego Reguła

Uciekł więc potajemnie pozostawiając swoją piastunkę i znalazł sobie na pustkowiu miejscowość ustronną, którą nazywano Sublacus (Subiaco), mniej więcej czterdzieści mil odległą od Rzymu, bogatą w wody zimne i bardzo czyste.

Więcej
Zamknij