Tag: Św. Cezary z Arles

Kazanie do sług i służebnic Bożych o dawaniu dobrego przykładu

Duchowość monastyczna

Jeśli zwrócicie baczniejszą uwagę, bracia najmilsi i czcigodne córki, stanie się dla was oczywiste, że żaden spośród ludzi nie żyje dla siebie samego, ani żaden nie umiera dla siebie samego.

Więcej

Kazania o Piśmie Świętym (81) O powołaniu błogosławionego Abrahama

Pismo Święte

Pracujmy także w miarę naszych sił z pomocą Bożą, nad zbawieniem naszej duszy i starajmy się, by do naszego serca, którym...

Więcej
Zamknij