Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia…

Ciotki i macoszki, czyli kto kogo przez drzwi przodem przepuszczał…

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Oczywiście przełożona, niezależnie od daty wstąpienia, zajmuje w hierarchii pierwsze miejsce.

Więcej

Jako się panny procesowały

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Weźmy katalog archiwum któregokolwiek klasztoru – niech będzie benedyktynek wileńskich – a znajdziemy tam istną wokandę...

Więcej

Piękno nie musi wcale być bardzo kosztowne

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Oprócz potrzeb ściśle niezbędnych do życia istnieją także i całkiem realne potrzeby estetyczne. Nigdzie nie jest powiedziane, że...

Więcej

Kobieta w Kościele

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Rola kobiety w Kościele, a nawet więcej: chrześcijańskie ujęcie istoty kobiecości było przez wieki determinowane nie przez jej relację do Boga, ale przez jej relację do mężczyzny. I nic dziwnego, gdyż to mężczyźni ujęcie to tworzyli i opracowywali.

Więcej

Błogosławieństwo jest dla wierzących, nie dla widzących

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tak w życiu Kościoła, jak i w życiu wewnętrznym pojedynczego człowieka rzadko...

Więcej

Można przed Bogiem uciekać w nabożeństwa…

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Można więc przed Bogiem uciekać w nabożeństwa; można i w teoretyzowanie, wyobrażając sobie, że jeśli o prawie Bożym potrafimy...

Więcej

Chcielibyśmy nabyć Królestwo po zniżonej cenie…

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Chcielibyśmy nabyć Królestwo po zniżonej cenie: ta, której od nas zażądano, jest przecież nadmiernie wysoka! Więc wyrzekamy się, ale częściowo; sprzedajemy, ale nie wszystko…

Więcej

Cyraneczka nie ptak, dziewczyna nie ludzie…

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Kobieta, jak każdemu wiadomo, traktuje odzież nie tylko użytkowo: pragnie także przy jej pomocy uwydatnić swoją urodę. I to, jak od...

Więcej

Współpraca z Łaską

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Łaską jest cała historia zbawienia, uwieńczona łaską nad łaskami: obecnością Boga w naszych sercach, wlanym Darem. Tę obecność...

Więcej

Trzeba zaufać Bogu

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Bóg jest wieczny. Nie miał początku ani nie będzie mieć końca. My żyjemy w czasie i widzimy zdarzenia kolejno, On wszystko ogarnia naraz. Trudno nam to pojąć, ale jest pewna analogia: Bóg patrzy na czas świata trochę tak, jak autor patrzy na czas akcji swojej powieści.

Więcej
Zamknij