Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia…

Jako się panny procesowały

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Weźmy katalog archiwum któregokolwiek klasztoru – niech będzie benedyktynek wileńskich – a znajdziemy tam istną wokandę sądową…

Więcej

Piękno nie musi wcale być bardzo kosztowne

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Oprócz potrzeb ściśle niezbędnych do życia istnieją także i całkiem realne potrzeby estetyczne. Nigdzie nie jest powiedziane, że...

Więcej

Kobieta w Kościele

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Rola kobiety w Kościele, a nawet więcej: chrześcijańskie ujęcie istoty kobiecości było przez wieki determinowane nie przez jej...

Więcej

Błogosławieństwo jest dla wierzących, nie dla widzących

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tak w życiu Kościoła, jak i w życiu wewnętrznym pojedynczego człowieka rzadko zdarzają się takie chwile, żeby Bóg pozwolił się palcem dotykać.

Więcej

Można przed Bogiem uciekać w nabożeństwa…

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Można więc przed Bogiem uciekać w nabożeństwa; można i w teoretyzowanie, wyobrażając sobie, że jeśli o prawie Bożym potrafimy...

Więcej

Chcielibyśmy nabyć Królestwo po zniżonej cenie…

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Chcielibyśmy nabyć Królestwo po zniżonej cenie: ta, której od nas zażądano, jest przecież nadmiernie wysoka! Więc wyrzekamy się,...

Więcej

Cyraneczka nie ptak, dziewczyna nie ludzie…

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Kobieta, jak każdemu wiadomo, traktuje odzież nie tylko użytkowo: pragnie także przy jej pomocy uwydatnić swoją urodę. I to, jak od starożytności po dziś dzień twierdzą męscy moraliści, jest dowodem próżności, małostkowości i w ogóle umysłowej niższości.

Więcej

Współpraca z Łaską

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Łaską jest cała historia zbawienia, uwieńczona łaską nad łaskami: obecnością Boga w naszych sercach, wlanym Darem. Tę obecność...

Więcej

Trzeba zaufać Bogu

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Bóg jest wieczny. Nie miał początku ani nie będzie mieć końca. My żyjemy w czasie i widzimy zdarzenia kolejno, On wszystko ogarnia...

Więcej

Dziwactwa liturgiczne

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Niemal każdy ksiądz, przynajmniej od czasu reformy soborowej, rozwija jakieś własne dziwactwa liturgiczne; głównie wtedy, kiedy mu już przeszła pierwsza, uczuciowa pobożność…

Więcej
Zamknij