Umieszczony przez 13:02 Liturgia

Dobry Pasterz, mądre owce

W każdym człowieku głęboko tkwi ukryta intuicja dobra, pragnienie szczęścia, niezgoda na niesprawiedliwość, opór wobec grzechu i kłamstwa.

IV Niedziela Wielkanocna
Dz 2,14a.36–41; 1 P 2,20b–25; J 10,1–10

Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”.

Pan Jezus, kiedy mówił nam o tym, jaki Bóg jest, posługiwał się obrazami zaczerpniętymi z codzienności. Czytamy zatem w Ewangelii, że Bóg jest Ojcem; w innym miejscu czytamy, że jest jak ten, kto pielęgnuje winnicę, jak szukający najemnych robotników, jak pan domu, jak złodziej. Dziś mówi, że On jest jak pasterz, który troszczy się o owce. One także, według słów Pana, nie są pozbawione rozsądku: Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce (J 10,9).

W każdym człowieku głęboko tkwi ukryta intuicja dobra, pragnienie szczęścia, niezgoda na niesprawiedliwość, opór wobec grzechu i kłamstwa. Jednocześnie pragniemy zjednoczenia z Bogiem, nawet jeśli nie do końca rozumiemy tę potrzebę naszej duszy. Spotkanie z Jezusem Chrystusem jest początkiem, bramą do wspólnoty z Bogiem. Potrzebujemy tej jedności z naszym Stwórcą jak pokarmu, jak wody. Jezus mówi, że głęboko w sercu każdy z nas o tym wie i dąży do tego celu. „Niespokojne jest serce człowieka, dopóki w Tobie nie spocznie, Boże” (św. Augustyn). Niech dobry Pasterz doprowadzi nas na łąki niebiańskie!


Fragment książki Słowo jest blisko ciebie. Refleksje wokół czytań liturgicznych


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Fot. Kazimierz Urbańczyk

(Visited 135 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z naszego portalu CSPB możesz skorzystać z propozycji zapisania się do systemu Feedburner, za pomocą którego, codziennie między godziną 20:00 a 23:00 otrzymasz e-maila z listą linków najnowszych wpisów, które ukazały się w danym dniu... Zapisz się do powiadomień
Zamknij