Umieszczony przez 12:37 Liturgia

Moja i twoja nadzieja

Święty Piotr mówi, że nadzieja może zostać zakwestionowana przez osoby trzecie, obudzić nieufność, agresję, może ciekawość lub zazdrość.

VI Niedziela Wielkanocna
Dz 8,5–8.14–17; 1 P 3,15–18; J 14,15–21

Żaden chyba z okresów liturgicznych nie jest tak właściwy do medytacji nad nadzieją jak ten wielkanocny. Święty Piotr mówi, że nadzieja może zostać zakwestionowana przez osoby trzecie, obudzić nieufność, agresję, może ciekawość lub zazdrość. Walka na froncie obrony nadziei charakteryzuje chrześcijanina i jego zmaganie z życiem. „Kiedyś ludzie zabijali się w imię wiary w wyższość własnej nadziei nad nadzieją cudzą. Dzisiaj »doduszają się« własną beznadziejnością” – pisał przed laty ks. Józef Tischner.

Modląc się do Chrystusa Zmartwychwstałego, me­dy­tujemy też nad naszą nadzieją, nad naszą przeszłością, teraźniejszością i przyszłością w Bogu. Nadzieja chrześcijanina wyraża właśnie tę prawdę, że skoro wierzę w Boga, wyznaję Mu swoje grzechy, przystępuję do Komunii, rozważam Pismo święte, modlę się, jak potrafię, to całe moje życie zakorzenione jest w Nim właśnie i bez względu na zawirowania, upadki, pokusy, ciemne zakamarki On sam jest moją historią, teraźniejszością i przyszłością. Skoro mam nadzieję, mogę wyruszyć w drogę życia; jeśli mam nadzieję w Bogu, mogę odpowiedzieć na Jego głos – powołania małżeńskiego, zakonnego, kapłańskiego… „Z małej nadziei człowieka powstaje przestrzeń ciasna, krótkie pielgrzymowanie, płytki wybór wartości w teraźniejszości” – dodaje ks. Tischner – „To samo można powiedzieć o spotkaniach człowieka z innymi ludźmi: małe nadzieje rodzą spotkania ułamkowe, wielkie nadzieje dają wielką miłość i najgłębszą wierność”. Jak zatem jest z naszą nadzieją?


Fragment książki Słowo jest blisko ciebie. Refleksje wokół czytań liturgicznych


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Fot. Kazimierz Urbańczyk

(Visited 246 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij