Umieszczony przez 15:39 Liturgia

Powrót Pana

Nie wiemy, kiedy i jak to nastąpi. Wiemy, że dzień ten, dzień objawienia sprawiedliwego Sędziego, na­dej­dzie. Jesteśmy chrześcijanami i naszym życiem mamy przygotować świat oraz nas samych na to przyjście. Wielka misja? Z pewnością, ale chrzest zobowiązuje do dawania świadectwa Bogu żywemu.

II Niedziela Adwentu
Iz 40,1–5.9–11; 2 P 3,8–14; Mk 1,1–8

Zazwyczaj mówi się, że chrześcijanie wierzą w na­dejście końca świata. Czy jest to do końca poprawne stwier­dzenie? Te dwie tak różne wizje, Izajasza i św. Piotra, dotyczące ostatnich dni świata mówią nam o czymś innym: tutaj chodzi nie tyle o koniec świata, co o wypełnienie się dziejów i powrót Jezusa Chrystusa. Piotr posługuje się budzącym grozę językiem apokaliptycznym, ale nie przechodzi mu przez myśl, że chrześcijanie za tym dniem powrotu Pana mogą nie tęsknić. Więcej nawet, oni starają się przyśpieszyć Jego przyjście, bo wraz z Nim nadejdzie nowe niebo i nowa ziemia. Nie chodzi zatem o pragnienie zagłady czy lęk przed katastrofą; przyjściu Boga zawsze towarzyszy przemiana: zniszczenie zła, wywyższenie dobra, zmiana tak totalna, że aż zostaje nazwana nowym stworzeniem.

Nie wiemy, kiedy i jak to nastąpi. Wiemy, że dzień ten, dzień objawienia sprawiedliwego Sędziego, na­dej­dzie. Jesteśmy chrześcijanami i naszym życiem mamy przygotować świat oraz nas samych na to przyjście. Wielka misja? Z pewnością, ale chrzest zobowiązuje do dawania świadectwa Bogu żywemu. Nie możemy zatem nigdy zapomnieć o tym wymiarze Adwentu – jest to czas, który przypomina nam o konieczności przygotowania siebie i świata do wypełnienia się czasów.


Fragment książki Słowo jest blisko ciebie. Refleksje wokół czytań liturgicznych


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Fot. Marcin Marecik / Na zdjęciu: fragment mozaiki ceramicznej przedstawiający „Maiestas Domini” z kaplicy w opactwie tynieckim. Wykonanie: Borys Kotowski OSB.

(Visited 391 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które publikujemy i udostępniamy, proponujemy zapisanie się na codzienny newsletter.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij