Umieszczony przez 12:57 Liturgia

Skała wiary

Modlitwa to wytrwałe podążanie za Panem Bogiem – wśród niebezpieczeństw, szarości życia, chwil pięknych i trudnych; modlitwa to kroczenie za Nim, szukanie Go czasami w mroku, to wytrwałe nasłuchiwanie Jego głosu.

XX Niedziela Zwykła
Iz 56,1.6–7; Rz 11,13–15.29–32; Mt 15,21–28

Modlitwa to wytrwałe podążanie za Panem Bogiem – wśród niebezpieczeństw, szarości życia, chwil pięknych i trudnych; modlitwa to kroczenie za Nim, szukanie Go czasami w mroku, to wytrwałe nasłuchiwanie Jego głosu. Wśród tych różnych typów modlitwy jest i taki, który jest niczym padanie na twarz wobec Bożego Majestatu – jak na końcu swej wędrówki upadła ta kobieta kananejska. Modlitwa doprowadziła ją do poznania Boga, tego jaki jest, do poznania Jezusa, jedynego Zbawiciela. W modlitwie najcenniejsze nie jest to, co otrzymujemy, ale to, że się modlimy, czyli podążamy za Bogiem i wytrwale Go szukamy. Bez tak rozumianej i przeżywanej modlitwy życie człowieka traci sens.

Kobieta kananejska wybrała rzecz najcenniejszą – wiarę w Boga Jedynego. Niech i nam takie wytrwałe szukanie Boga będzie udzielone jako szczególna łaska.


Fragment książki Słowo jest blisko ciebie. Refleksje wokół czytań liturgicznych


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Fot. Kazimierz Urbańczyk

(Visited 691 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij