Umieszczony przez 14:12 Liturgia

Szukanie Boga

To jest Ten, przed którym trzeba zamilknąć. Choć Biblia mówi, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, to jednak – paradoksalnie! – Bóg okazuje się być niepodobny do człowieka. W tym jest nasza wielka nadzieja.

XXV Niedziela Zwykła
Iz 55,6–9; Flp 1,20c–24.27a; Mt 20,1–16a

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi (Iz 55,6–9).

Dla św. Benedykta szukanie Boga jest jedną z najważniejszych w klasztorze spraw – gdy mówi, w jaki sposób rozpoznać, czy młody mnich może pozostać w klasztorze, radzi: „Trzeba troskliwie badać czy nowicjusz prawdziwie szuka Boga” (zob. RB 58,7). To szukanie nie kończy się nigdy i każda konkluzja jest kolejnym punktem wyjścia. Nasz Bóg – nieskończony i niepojęty…

Czym jest szukanie Go w cytowanym fragmencie Księgi Izajasza? To pod każdym względem trudna i dziwna sprawa – porzucanie zła i podstępu, zgoda na to, że nie znamy wszystkich odpowiedzi, szukanie naszego Stwórcy, to zgoda na tajemniczego Boga, który jest zawsze Inny niż się spodziewamy, cudownie nieuchwytny, tajemniczy. To jest Ten, przed którym trzeba zamilknąć. Choć Biblia mówi, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, to jednak – paradoksalnie! – Bóg okazuje się być niepodobny do człowieka. W tym jest nasza wielka nadzieja.


Fragment książki Słowo jest blisko ciebie. Refleksje wokół czytań liturgicznych


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Fot. Kazimierz Urbańczyk

(Visited 573 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z naszego portalu CSPB możesz skorzystać z propozycji zapisania się do systemu Feedburner, za pomocą którego, codziennie między godziną 20:00 a 23:00 otrzymasz e-maila z listą linków najnowszych wpisów, które ukazały się w danym dniu... Zapisz się do powiadomień
Zamknij