Tag: Cécile Bruyère OSB

Czy modlitwa myślna winna dokonywać się według określonej metody?

Duchowość monastyczna

Duchowość monastyczna nie zaleca żadnego określonego systemu, jest tylko mocno związana z tradycyjnym nauczaniem Kościoła. Dlatego w niej brak metody oznacza jedynie wyswobodzenie się ze wszelkich czysto ludzkich sposobów postępowania…

Więcej

Traktat o modlitwie ułożony przez naszego Pana Jezusa Chrystusa

Duchowość monastyczna

Modlić się do swojego Ojca w ukryciu – czyż nie znaczy to także szukać Boga w głębi swojej duszy, w tym tajemnym mieszkaniu,...

Więcej

Wstępne przygotowanie do modlitwy

Duchowość monastyczna

Najważniejszą sprawą w życiu człowieka jest postęp w życiu duchowym aż do jego pełni. Dlatego też uznajemy za pożyteczne...

Więcej

Etapy życia duchowego

Duchowość monastyczna

Pierwszym etapem życia duchowego opisanym przez apostoła jest życie oczyszczające (vie purgative). Na tym etapie dusza stara się zwyciężyć swoich wewnętrznych i zewnętrznych nieprzyjaciół, uwolnić się od zmysłów i przygotować drogę Panu.

Więcej
Zamknij