Tag: Columba Marmion OSB

Wszystko mamy w Jezusie Chrystusie

Duchowość monastyczna

Cieszę się, że Duch Święty daje ci zrozumienie, że wszystko mamy w Jezusie Chrystusie. Ta znajomość jest ziarnkiem gorczycznym, o którym mówi Pan Jezus, że najmniejsze jest ze wszystkiego nasienia, ale kiedy urośnie, staje się wielkim drzewem (Mt 13,31–32).

Więcej

Sentencje duchowe bł. Columby Marmiona OSB

Duchowość monastyczna

Święty Benedykt nie chce, aby talenty, które Bóg nam dał, pozostawały zakopane; pozwala wykonywać rzemiosła; długa tradycja,...

Więcej

Jezus Chrystus. Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek / część 5

Duchowość monastyczna

Jak wam już powiedziałem, Chrystus przyszedł między nas, aby dać nam udział we wszystkich swoich bogactwach, w całej doskonałości...

Więcej

Jezus Chrystus. Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek / część 4

Duchowość monastyczna

Wszystkie sakramenty bez wyjątku udzielają łaski, to znaczy dają duszy lub pomnażają w niej życie Chrystusa: łaskę uświęcającą, cnoty wlane, dary Ducha Świętego, całe to wspaniałe bogactwo, które nazywamy stanem łaski…

Więcej

Jezus Chrystus. Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek / część 3

Duchowość monastyczna

Chrystus jako Bóg jest absolutnym Panem swoich darów i sam określa sposób, w jaki chce ich udzielać; jak nie możemy ograniczyć Jego...

Więcej

Jezus Chrystus. Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek / część 2

Duchowość monastyczna

Przyjrzyjmy się Jezusowi w Jego ziemskim bytowaniu; a zobaczymy, że jest On przyczyną sprawczą wszelkiej łaski i źródłem życia....

Więcej

Jezus Chrystus. Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek / część 1

Duchowość monastyczna

Kontemplacja Pana naszego jest nie tylko święta, ale i uświęcająca; już samo tylko myślenie o Nim, spoglądanie na Niego z wiarą i miłością, uświęca. Dla niektórych dusz życie Chrystusa Pana jest jednym z wielu możliwych tematów rozmyślań; a to nie dosyć.

Więcej
Zamknij