Tag: Columba Marmion OSB

Sentencje duchowe bł. Columby Marmiona OSB

Duchowość monastyczna

Święty Benedykt nie chce, aby talenty, które Bóg nam dał, pozostawały zakopane; pozwala wykonywać rzemiosła; długa tradycja, którą powinniśmy pokornie uszanować, wystarczająco już także uprawomocniła naukę i prace apostolskie.

Więcej

Jezus Chrystus. Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek / część 5

Duchowość monastyczna

Jak wam już powiedziałem, Chrystus przyszedł między nas, aby dać nam udział we wszystkich swoich bogactwach, w całej doskonałości...

Więcej

Jezus Chrystus. Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek / część 4

Duchowość monastyczna

Wszystkie sakramenty bez wyjątku udzielają łaski, to znaczy dają duszy lub pomnażają w niej życie Chrystusa: łaskę...

Więcej

Jezus Chrystus. Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek / część 3

Duchowość monastyczna

Chrystus jako Bóg jest absolutnym Panem swoich darów i sam określa sposób, w jaki chce ich udzielać; jak nie możemy ograniczyć Jego mocy, tak nie możemy ustalić wszystkich jego sposobów działania.

Więcej

Jezus Chrystus. Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek / część 2

Duchowość monastyczna

Przyjrzyjmy się Jezusowi w Jego ziemskim bytowaniu; a zobaczymy, że jest On przyczyną sprawczą wszelkiej łaski i źródłem życia....

Więcej

Jezus Chrystus. Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek / część 1

Duchowość monastyczna

Kontemplacja Pana naszego jest nie tylko święta, ale i uświęcająca; już samo tylko myślenie o Nim, spoglądanie na Niego z wiarą i...

Więcej
Zamknij