Tag: Szymon Hiżycki OSB

Pokaż nam Ojca…

Liturgia

Skoro nazywamy się chrześcijanami, tak właśnie na nas ludzie patrzą i na podstawie tego, co widzą, wyrabiają sobie zdanie o chrześcijanach, o Kościele, o Panu Bogu.

Więcej

Wymowne milczenie w “Regule” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Czy warto chwalić milczenie dzisiaj, kiedy wszyscy narzekamy na wzrastającą anonimowość i osamotnienie?...

Więcej

Królestwo serca / część 2 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Nam słowo pustelnik kojarzy się z gościem z brodą, który je korzonki i mieszka w chatce na kurzej stopce gdzieś w lesie. A pustelnik...

Więcej

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 4 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Kiedy mówimy o tym, że Pan Jezus jest drogą mamy przede wszystkim na myśli to, że wyznacza pewien kierunek, bo taka jest podstawowa funkcja drogi.

Więcej

Dobry Pasterz, mądre owce

Liturgia

W każdym człowieku głęboko tkwi ukryta intuicja dobra, pragnienie szczęścia, niezgoda na niesprawiedliwość, opór wobec grzechu i...

Więcej

Królestwo serca / część 1 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Jesteśmy karłami, którzy siedzą na barkach olbrzymów i wracamy do początków. Ruszamy w drogę, jak ci ludzie po zawale, powolutku,...

Więcej

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 3 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Osoby, które chcą kształtować swoje życie według Reguły św. Benedykta – czy oblaci, czy mnisi i mniszki – to muszą być ludzie nadziei…

Więcej

Modlitwa Jezusowa to nie jest zaklęcie…

Modlitwa Jezusowa

Czujemy nieustanną potrzebę czegoś więcej; czegoś, co wykracza poza chwilowe przyjemności i, co ważne, nie kończy się, dając...

Więcej

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 2 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Na samym początku Benedykt mówi, że zażyłość z Bogiem pojawia się wtedy, kiedy serce człowieka zapragnie jakiegoś dobra: „gdy...

Więcej

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 1 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Zaczniemy więc czytać Regułę od pierwszych zdań Prologu, które pewnie znamy znakomicie, ale do których zawsze warto wracać…

Więcej
Zamknij