Umieszczony przez 12:41 Liturgia

Tajemnice Mądrości

Jak wiele tajemnic zatem kryje się w Jezusie, odwiecznym Logosie Ojca? Być może św. Jan podprowadza nas dzisiaj pod inne nieco spojrzenie na Mądrość; może popatrzmy na Jezusa Miłosiernego jako na Jezusa Mądrego, Jezusa Mądrość Żywą.

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
Syr 24,1–2.8–12; Ef 1,3–6.15–18; J 1,1–18

Dzisiaj czytamy o Jezusie Chrystusie przede wszystkim jako o Mądrości Przedwiecznej. Może to daleki od nas obraz Zbawiciela – wolimy patrzeć na Niego jako na Tego, który przebacza, na Dzieciątko w żłobie, na Cudotwórcę lub subtelnego Nauczyciela. Mądrość wydaje się nam zimna i hieratyczna, niezrozumiała (sic!) dla nas, zwykłych ludzi.

A Biblia prezentuje jak najbardziej pozytywną wizję mądrości. Kiedy czyta się Stary Testament, Księgę Przysłów na przykład, do tej Mądrości Ojca aż rwie się człowiecze serce. Tak nam dzisiaj ją pokazuje pierwsze czytanie z Mądrości Syracha – jako szczególny dar od Boga dla Narodu Wybranego, który nigdy nie będzie mu zabrany. Dzisiaj wierzymy, że ta Mądrość otacza opieką Kościół i jego wiernych, że jest i przebywa między nami. Nic dziwnego, że prosimy Ducha Świętego, aby przybył do nas z darem mądrości, trochę jak do Maryi w chwili Zwiastowania.

Święty Paweł pisze o błogosławieństwie, które staje się naszym udziałem za zrządzeniem Boga. Błogosławieństwo, dziś słowo zapomniane, to fundament relacji w Biblii. Bez błogosławieństwa rozpada się rodzina, nie przetrwa przyjaźń. Dziś moglibyśmy oddać je inaczej określeniem: bezwarunkowa życzliwość, nieustanna otwartość na drugiego, chęć dzielenia się dobrem. To są elementy błogosławieństwa – pomyślmy zatem, jak wielką władzą dysponujemy, gdy błogosławimy, jak wielka jest nasza odpowiedzialność, gdy to czynimy… Dla Jezusa konsekwencją błogosławienia ludzi była Męka.

Mądrość i błogosławieństwo! Dwa elementy z czytań zostają zespolone w jedno w Ewangelii. Dzisiaj czytamy cudowny Prolog Ewangelii Janowej. Nasz Zbawiciel zostaje w nim ukazany nam jako Słowo Boga. Logos oznacza po grecku nie tylko ‘słowo’, ale także ‘ład’, ‘naukę’, ‘rozum’… Jak wiele tajemnic zatem kryje się w Jezusie, odwiecznym Logosie Ojca? Być może św. Jan podprowadza nas dzisiaj pod inne nieco spojrzenie na Mądrość; może popatrzmy na Jezusa Miłosiernego jako na Jezusa Mądrego, Jezusa Mądrość Żywą. Mądrość? Tak – musimy utożsamić Miłosierdzie z Mądrością. Tylko ten, kto jest miłosierny, jest naprawdę mądry. I o takiej Miłosiernej Mądrości, o takim Mądrym Miłosierdziu, mówi nam dzisiejsza Ewangelia.


Fragment książki Słowo jest blisko ciebie. Refleksje wokół czytań liturgicznych


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Fot. Kazimierz Urbańczyk

(Visited 771 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które publikujemy i udostępniamy, proponujemy zapisanie się na codzienny newsletter.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij