Nowości i recenzje

Być sobą. Modlitwa z abba Ewagriuszem

Nowości i recenzje

Post, modlitwa i jałmużna – o tych formach każdy chrześcijanin słyszy od najmłodszych lat, z każdym Wielkim Postem podejmując temat chrześcijańskiej ascezy na nowo. Z wiekiem wiele się zmienia – formy napełniają się coraz to nową treścią…

Więcej

Oddychać imieniem Jezus

Nowości i recenzje

Co to jednak jest owa Filokalia? Mówiąc jak najprościej to zredagowana w XVIII w. obszerna antologia tekstów mistrzów życia...

Więcej
Zamknij