Nowości i recenzje

Szelest Obecności

Nowości i recenzje

Jeżeli istnieje Bóg, nie można się nie modlić. Być może nie każdy uświadamia sobie ostrość, jaskrawość tego stwierdzenia.

Więcej

Hojne dary Nilu – historia egipskich mnichów

Nowości i recenzje

Rolę monastycyzmu egipskiego trudno przecenić — popularny pisarz prawosławny, Paul Evdokimov, ruch mniszy IV–V stulecia (a w istocie...

Więcej

Starcy spod Gazy – manna ukryta

Nowości i recenzje

Święci Barsanufiusz i Jan Prorok to postaci pod wieloma względami niezwykłe; byli duchowymi przywódcami wspólnoty, lecz...

Więcej

„Rana miłości”, czyli pisma kartuzów

Nowości i recenzje

„Stat Crux dum volvitur orbis”, „niechaj stoi Krzyż, dopóki kręci się ziemia” – tak brzmi dewiza kartuzów. Różnie można ją tłumaczyć, doszukując się w tym zawołaniu typowego dla uczniów świętego Brunona mocnego położenia akcentów…

Więcej

Poznawać przez miłość. O „Chmurze niewiedzy”

Nowości i recenzje

W XIV wieku powstał w Anglii traktat (anonimowego autora) poświęcony modlitwie — tekst o dużej sile oddziaływania, o czym świadczą...

Więcej

Módl się, jak potrafisz… Listy o modlitwie

Nowości i recenzje

Opat Chapman przez całe lata służył wielu ludziom poprzez rozmowy i korespondencję, dzieląc się swoim doświadczeniem relacji z...

Więcej

Być sobą. Modlitwa z abba Ewagriuszem

Nowości i recenzje

Post, modlitwa i jałmużna – o tych formach każdy chrześcijanin słyszy od najmłodszych lat, z każdym Wielkim Postem podejmując temat chrześcijańskiej ascezy na nowo. Z wiekiem wiele się zmienia – formy napełniają się coraz to nową treścią…

Więcej

Oddychać imieniem Jezus

Filokalia, Nowości i recenzje

Co to jednak jest owa Filokalia? Mówiąc jak najprościej to zredagowana w XVIII w. obszerna antologia tekstów mistrzów życia...

Więcej
Zamknij