Święty Benedykt i jego Reguła

O Prologu „Reguły”

Święty Benedykt i jego Reguła

Zanim jednak przejdziemy do samej Reguły, rozpoznajmy w jej prologu dalszy ślad duchowego sposobu myślenia, który także i tutaj nawiązuje do hellenistycznych wzorów. Kiedy bowiem przypatrujemy się bliżej formie i treści prologu (praefatio) do Reguły…

Więcej

Długosz napisał o św. Benedykcie…

Święty Benedykt i jego Reguła

Trudno dziś odtworzyć to, co w średniowiecznej Polsce wiedziano na temat św. Benedykta. W ogóle pisano wówczas mało, niejedna z...

Więcej

Właściwy środek między skrajnościami…

Święty Benedykt i jego Reguła

Życie Kościoła jest wprawdzie jednością w Chrystusie – objawionym w ciele Bogu-Logosie – posiada jednak na zewnątrz dwojakie...

Więcej

Jaki powinien być opat? / część 2

Święty Benedykt i jego Reguła

Opat ma dwie możliwości: może rządzić doctrina et exemplis – nauką i przykładem. Konieczność nauki nie ulega tu żadnej wątpliwości – musi ktoś mieć taką doktrynę i taki autorytet, by mógł opiniować, decydować, interpretować Regułę lub też mówić o Bogu.

Więcej

Jaki powinien być opat? / część 1

Święty Benedykt i jego Reguła

Rozdział 2 Reguły podaje przełożonemu pełną wizję przełożeństwa, stanowiąc pod tym względem doskonale dopracowane arcydzieło....

Więcej

Klasztor to nie dom wypoczynkowy

Święty Benedykt i jego Reguła

Całą postać moralną św. Benedykta znajdujemy w jego Regule, jest ona bowiem dojrzałym owocem doświadczenia naszego Ojca,...

Więcej
Zamknij