Tag: Nowości i recenzje

Post, czy dieta? Oto jest pytanie

Nowości i recenzje

Sens propozycji zawartej w książce „Kochać post” jest o wiele głębszy. Benedyktyński mnich opisuje swoją drogę przemiany, którą rozpoczął, jak pisze, w szóstej dekadzie swojego życia, nie w jakimś konkretnym celu, ale dla niej samej.

Więcej

Jerzy Klinger o Bożym Narodzeniu

Nowości i recenzje

Kiedy wiara zanika, zaczyna być postrzegana jako archaizm, a nawet zabobon. Idea oraz nastroje Bożego Narodzenia przemieszczają się...

Więcej

Po co nam dzisiaj „Filokalia”?

Nowości i recenzje

W XX i XXI wieku mamy niemalże nadprodukcję książek traktujących o różnych, ważnych i nieważnych sprawach. Książka, ta wydawana...

Więcej

Nad Księgą Starców – alfabet wieczności

Nowości i recenzje

Pewien uznany na arenie międzynarodowej profesor z Wirginii (USA) ma swoją stronę internetową. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że dostęp do niej ma bardzo ograniczona, kilkunastoosobowa grupa uczonych z całego świata.

Więcej

Żyć jak filozof – sztuka bycia dobrym

Nowości i recenzje

Pierwszym odkryciem było to, że starożytny filozof nie był naukowcem w dzisiejszym rozumieniu, zgłębiającym zawiłości...

Więcej

Anachoreza – wczoraj, dziś, czy także jutro?

Nowości i recenzje

Ewagriusz z Pontu to od pewnego czasu postać często wspominana na różnych rekolekcjach i dniach skupienia. Jego „octon logismoi”...

Więcej

Krótka historia o sercu

Nowości i recenzje

Cyfrowe media, duża różnorodność możliwych form przekazu, powszechna dostępność możliwości publikowania dowolnych, z naprawdę niewielkimi ograniczeniami, treści – to wszystko składa się na sposób, w jaki większość ludzi chce otrzymywać informacje.

Więcej

Zrozumieć teraźniejszość

Nowości i recenzje

Apoftegmaty nie ukazują ludzi doskonałych, tylko ludzi maksymalnie skoncentrowanych na dążeniu do Boga. To, co może wyróżnia ich na...

Więcej

Gniew, jak wino, uderza do głowy

Nowości i recenzje

U Ewagriusza, jak i w książce o. Gabriela zaskakująca analiza jest asymetrycznej dynamiki gniewu i przeciwstawnej mu cnoty –...

Więcej

Listy z celi

Nowości i recenzje

Pośród 848 zebranych w książce listów można znaleźć wiele pisanych właśnie do ludzi świeckich. Warto prześledzić, jak ci Starcy, pozostający w odosobnieniu, potrafią rozeznać problemy świata, dla nich, zewnętrznego i pozostawać w żywej, twórczej relacji z osobami proszącymi o kierownictwo duchowe.

Więcej
Zamknij