Tag: Nowości i recenzje

Anachoreza – wczoraj, dziś, czy także jutro?

Nowości i recenzje

Ewagriusz z Pontu to od pewnego czasu postać często wspominana na różnych rekolekcjach i dniach skupienia. Jego „octon logismoi” opisane w wielu książkach robi zawrotną karierę.

Więcej

Krótka historia o sercu

Nowości i recenzje

Cyfrowe media, duża różnorodność możliwych form przekazu, powszechna dostępność możliwości publikowania dowolnych, z naprawdę...

Więcej

Zrozumieć teraźniejszość

Nowości i recenzje

Apoftegmaty nie ukazują ludzi doskonałych, tylko ludzi maksymalnie skoncentrowanych na dążeniu do Boga. To, co może wyróżnia ich na...

Więcej

Gniew, jak wino, uderza do głowy

Nowości i recenzje

U Ewagriusza, jak i w książce o. Gabriela zaskakująca analiza jest asymetrycznej dynamiki gniewu i przeciwstawnej mu cnoty – łagodności. O gniewie mówimy, że wybucha, jest to gwałtowna reakcja na zachodzące zdarzenia, najczęściej niepoprzedzona refleksją i krytycznym osądem.

Więcej

Listy z celi

Nowości i recenzje

Pośród 848 zebranych w książce listów można znaleźć wiele pisanych właśnie do ludzi świeckich. Warto prześledzić, jak ci...

Więcej

Firma jako Dom Boży

Nowości i recenzje

Wil Derkse podejmuje próbę – moim zdaniem bardzo udaną – przywrócenia Regule pozycji należnej jej nie tylko we wspólnotach...

Więcej

Książki, których się nie czyta

Nowości i recenzje

Kolejnym ciekawym aspektem omawianych książek (i nie tylko tych), jest ich miejsce w czymś, co określiłbym angielskim terminem „blended learning”, szkoleniu mieszanym w wydaniu benedyktyńskim…

Więcej

Modlitwa Jezusowa piórkiem i węglem

Nowości i recenzje

„Zadomowieni” ludzie, nieprzyzwyczajeni do ograniczeń i „pustyni”, zaczynają rozumieć, że wystarczy tak niewiele, by cały nasz...

Więcej

Msza Święta jako Wydarzenie

Nowości i recenzje

Zadaję, także sobie, pytanie, czy uczestniczę w tym Wydarzeniu, jakim jest Msza Święta, mogąc ją śledzić jedynie na ekranie mojego...

Więcej

Trójgłos o medytacji

Nowości i recenzje

Dla mnie tą jedną, najbardziej odpowiednią formą medytacji, jest Modlitwa Jezusowa. Dlaczego? To medytacja bazująca na słowach Pisma Świętego…

Więcej
Zamknij