Tag: Św. Antoni Wielki

Utrzymywał się z pracy rąk, ponieważ usłyszał: „Kto nie chce pracować, niech też nie je”

Ojcowie pustyni

Z tego, co otrzymywał, część zostawiał na chleb, część zaś przeznaczał dla potrzebujących. Modlił się ciągle, ponieważ dowiedział się, że modlić się należy nieustannie.

Więcej
Zamknij