Tag: Św. Diadoch z Fotyki

Św. Diadoch z Fotyki: „Wszyscy jesteśmy ludźmi na obraz Boga…”

Filokalia

Właściwe dla czystej duszy są: słowo bez zawiści, gorliwość bez zła oraz nieustanne pożądanie Pana chwały. Wtedy także i umysł porządkuje dokładnie swoje szale wag, ponieważ współistnieje w najczystszym sądzie razem ze swoim własnym rozumem.

Więcej

Św. Diadoch z Fotyki. Pytania i odpowiedzi o naturę Boga

Ojcowie pustyni

Ponieważ Bóg tak ustanowił od początku, żeby ciemność nie miała nic wspólnego z jasnością, a przeklęty i nieczysty ze świętym...

Więcej

„Panie Jezu” – broń w duchowej walce. Pouczenia duchowe św. Diadocha z Fotyki

Modlitwa Jezusowa, Ojcowie pustyni

Jeśli więc umysł żarliwym wspomnieniem uchwyci się świętego imienia Pana Jezusa oraz owym przesławnym i świętym Imieniem...

Więcej
Zamknij