Tag: Filokalia

„Filokalia” nie mówi o teorii, ale o praktyce

Filokalia

Zapraszamy do podróży po fascynującym świecie „Filokalii”. Poznaj jej mistykę w rozmowie o. Brunona Koniecko OSB z o. Maksymilianem Nawarą OSB. To niezwykłe dzieło nie tylko otwiera drzwi do modlitwy serca, ale również prowadzi przez labirynt duchowej mądrości.

Więcej

Św. Diadoch z Fotyki i modlitwa Jezusowa

Filokalia

Co roku w Warszawie organizowane są Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie. Są to konferencje tematyczne głoszone przez benedyktynów...

Więcej

Czujne serce wobec Boga – św. Hezychiusz z Synaju i cnota duchowej trzeźwości (nepsis)

Filokalia

Co roku w Warszawie organizowane są Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie. Są to konferencje tematyczne głoszone przez benedyktynów...

Więcej

Hezychazm – droga ku Światłości

Filokalia

Co roku w Warszawie organizowane są Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie. Są to konferencje tematyczne głoszone przez benedyktynów tynieckich. Ich celem jest przedstawianie różnego rodzaju zagadnień z zakresu duchowości i teologii monastycznej.

Więcej

Wewnętrzna medytacja

Filokalia

Izajasz Anchoreta, mówiąc o modlitwie, zwraca uwagę na myśli, które są dla niej przeszkodą. Wskazuje na pewną dwuznaczność:...

Więcej

Trzeźwość, która prowadzi do nieba. Św. Hezychiusz z Synaju i życie chrześcijańskie

Filokalia

Św. Hezychiusz naucza o roli trzeźwości w życiu duchowym, wiele mówi o przyzywaniu Imienia Jezus, co czyni go ważnym świadkiem w...

Więcej

Wielki Post z modlitwą według „Filokalii”

Filokalia

Kontynuując projekt „Filokalii”, mamy pragnienie nie tylko udostępnienia jej tekstu, ale także przybliżania jej duchowości i teologii. W tym celu organizujemy różne wydarzenia. Pora na kolejne. Zapraszamy was na przeżycie Wielkiego Postu z modlitwą filokaliczną.

Więcej

„Filokalia” – sposób na modlitwę

Filokalia

We wstępie do "Filokalii" Nikodem Hagioryta, pisze że mamy odkryty sposób na ponowne odnalezienie łaski. Jest nim nieprzerwane modlenie...

Więcej

„Filokalia” – sposób na odnalezienie Boga

Filokalia

"Filokalia" według zamysłu ich autorów ma pomóc człowiekowi w powrocie do Boga. Ten powrót jest rozumiany przede wszystkim jako...

Więcej

Droga „Filokalii”. Modlitwa Jezusowa

Filokalia

W tekstach Ojców filokalicznych możemy znaleźć sporo fragmentów na temat modlitwy. Część z nich dotyczy modlitwy imieniem Jezus. Z praktyki medytacji i modlitwy imieniem Jezus powstało coś, co określamy mianem modlitwy Jezusowej.

Więcej
Zamknij