Tag: Gabriel Bunge

Pod wpływem gniewu człowiek zmienia się w „demona”…

Osiem duchów zła

Demon bowiem jest istotą opanowaną przez gniew, a jego biblijnym symbolem są „dzikie zwierzęta polne”. Kiedy więc Ewagriusz mówi, że gniew duszę „czyni zwierzęciem”, chce przez to powiedzieć, że dusza przez swoje postępowanie sama staje się „demonem”, „bazyliszkiem”.

Więcej

W czasie takich pokus używaj krótkiej, ale intensywnej modlitwy

Ojcowie pustyni

O tych podobnych do „pchnięć oszczepem” modlitwach, z których wywodzą się nasze „akty strzeliste”, mówi już Ewagriusz w...

Więcej

Środki zaradcze przeciwko acedii – duchowej depresji / część 3

Osiem duchów zła

Wiele z przytoczonych przez Ewagriusza urywków Biblii to w rzeczywistości krótkie akty strzeliste. Tradycja Kościoła Wschodniego...

Więcej

Środki zaradcze przeciwko acedii – duchowej depresji / część 2

Osiem duchów zła

Wypróbowanym środkiem, pozwalającym uniknąć niepokoju acedii lub zapanować nad nim, jest praca. Mnisi wszystkich czasów czynili obowiązkiem ciężką, lecz uregulowaną pracę, wykonywaną pieczołowicie i z umiarem.

Więcej

Środki zaradcze przeciwko acedii – duchowej depresji / część 1

Osiem duchów zła

Ewagriusz, podobnie jak cały starożytny monastycyzm i w ogóle wczesny Kościół, charakteryzuje się niezachwianym optymizmem jeśli...

Więcej

Ojcostwo duchowe – temat nie na czasie?

Duchowość monastyczna

„Tragedia” polega na tym, że celem prawdziwego, a tym samym także duchowego ojcostwa nie jest jakakolwiek zależność: ani syna od...

Więcej

Agresja – sprawa całkiem naturalna?

Osiem duchów zła

Nowoczesna psychologia próbowała wytłumaczyć tę wszechobecną „agresywność”, czyli napastliwość, jako zjawisko „naturalne”, a nawet konieczne. Jednak niczego to nie poprawiło.

Więcej

Objawy acedii / część 3

Osiem duchów zła

Druzgocące skutki ma również acedia – nie mogłoby być inaczej – dla życia modlitewnego....

Więcej

Objawy acedii / część 2

Osiem duchów zła

Cały przemysł rozrywkowy i turystyczny tym się jedynie zajmuje, aby ulżyć biednym współczesnym w utrapieniu acedii......

Więcej

Objawy acedii / część 1

Osiem duchów zła

Formy objawiania się acedii są ostatecznie tak samo liczne i wielopostaciowe jak nasze indywidualne frustracje i agresje.

Więcej
Zamknij