Tag: Opat Jan Gersen

„O naśladowaniu Chrystusa”. Pobożna zachęta do przyjmowania świętego Ciała i Krwi Chrystusa

Duchowość monastyczna

Ofiaruję Ci także wszystko to, co we mnie dobre, choć to małe i niedoskonałe…

Więcej

„O naśladowaniu Chrystusa”. Zaczyna się księga o wewnętrznym pocieszeniu

Duchowość monastyczna

Bądź więc gotowy do walki, jeśli chcesz odnieść zwycięstwo. Nie możesz dojść do wieńca cierpliwości bez boju: jeżeli cierpieć...

Więcej

„O naśladowaniu Chrystusa”. Upomnienia wiodące do życia modlitwy

Duchowość monastyczna

Kiedy człowiek gnuśnieje, to boi się nawet małego trudu i szuka zewnętrznych pociech. Ale kiedy zaczyna siebie naprawdę zwyciężać...

Więcej

„O naśladowaniu Chrystusa”. Wskazówki pożyteczne do życia wewnętrznego

Duchowość monastyczna

Chcielibyśmy, żeby innych surowo karcono, ale nie chcemy, żeby karcono nas samych albo odmawiano naszym prośbom.

Więcej
Zamknij