Tag: Piotr Rostworowski OSB/EC

Trzeba żyć wiarą a nie uczuciem

Duchowość monastyczna

Bóg się nie zmienia. Jak Cię umiłował od początku, tak i teraz Cię miłuje miłością niezawodną, bo jednym z głównych atrybutów Bożych, na który Pismo Święte stawia akcent, jest Jego wierność niezawodna. Potrzebna Ci jest więc przede wszystkim wiara prosta, mocna i konsekwentna.

Więcej

Cośmy zrobili z łaskami otrzymanymi w tym roku?

Duchowość monastyczna

Nasze życie, tak jak i rok kościelny, musi przynieść owoce. Musimy często myśleć o tym, że Chrystus przyjdzie i że już niedługo...

Więcej

Kochać Boga – to rozkoszować się Nim, Jego Istotą

Duchowość monastyczna

Miłować – to żyć, to być szczęśliwym. Pan Bóg chce, aby człowiek żył i był szczęśliwy. Pierwszym przedmiotem jego miłości...

Więcej

Ojciec Piotr Rostworowski OSB / EC. Benedyktyn i kameduła

Duchowość monastyczna

Im człowiek bliższy Bogu, tym bliższy bliźnim. Podobnie jak promienie słońca, im bliższe słońca, tym bliższe siebie. Im ktoś bardziej korzeniami jest w Bogu, tym bliższy ludziom…

Więcej

Zdrowa i chora pobożność

Duchowość monastyczna

Prawdziwa pobożność wymaga, by z jednej strony mieć świadomość nieskończonego dystansu, jaki istnieje między stworzeniem a...

Więcej

Przygotowanie do walki duchowej

Duchowość monastyczna

Uczy więc św. Paweł, że wrogie siły dążą do zmącenia jedności sądu człowieka, prostej pewności płynącego z wiary...

Więcej

Musi w nas być ogromne pragnienie czystości duszy…

Duchowość monastyczna

Nasze dusze są gruboskórne, opierają się, trzeba czasu, by wydelikatniały. Podobnie jak lekki wiatr nie poruszy liścia łopianu, tak trzeba czasu, by dusza mogła delikatne tchnienie Ducha Świętego rozpoznać, przyjąć i pójść za Nim.

Więcej

Nieznajomość Boga – tragedia człowieka

Pismo Święte

Strzeżmy się jednak przed utratą wrażliwości na to, co jest najgłębszą tragedią człowieka. Niezależnie od tego, w jakim stopniu...

Więcej

Zdyscyplinowanie ciała wpływa na skupienie w modlitwie…

Duchowość monastyczna

Obok sprawy skupienia jest jego przeciwieństwo: roztargnienia, rozproszenia. Rozproszenie jest niebezpieczne, bo dusza nasza jest łodzią...

Więcej

Żołnierz nie może iść do boju bez odpowiedniego uzbrojenia… O walce duchowej ze złem

Duchowość monastyczna

Żołnierz nie może iść do boju bez pełnego uzbrojenia, a żaden oręż ziemski na nic się tu nie przyda…

Więcej
Zamknij