Tag: Piotr Rostworowski OSB/EC

O kierownictwie duchowym

Duchowość monastyczna

Uważam więc, że właściwy stosunek do kierownika duszy bynajmniej nie polega na tym, by nie zasięgać rad duchowych u innych. Kierownik, który by takiej wyłączności żądał, byłby w bardzo niebezpiecznym błędzie i takie nastawienie z jego strony byłoby wystarczającym powodem dla duszy szukania sobie innego kierownictwa.

Więcej

Ewangelia pełna jest szczęścia, bo Bóg jest nieskończenie dobry

Duchowość monastyczna

Ewangelia pełna jest szczęścia, bo Bóg jest nieskończenie dobry. Nie tylko porywa nas nadzieją dóbr przyszłych, ale i na tej ziemi...

Więcej

Nawrócenie obyczajów

Święty Benedykt i jego Reguła

Przyjmujący życie mnisze i zobowiązujący się do niego uroczystym ślubem nie potrzebował składać ślubów czystości ani ubóstwa....

Więcej

Wiara nie jest tym samym co światopogląd

Duchowość monastyczna

W naturze miłości bowiem jest delikatność, w naturze miłości jest, że ona prosi o przyjaźń, lecz do niej nie zmusza, puka do drzwi, lecz ich nie wyważa. W naturze miłości jest, że chce być przyjęta jedynie przez akt zupełnie wolny, a więc przez akt miłości. Ale z tego wynika, że może być również odrzucona…

Więcej

Trzeba żyć wiarą a nie uczuciem

Duchowość monastyczna

Bóg się nie zmienia. Jak Cię umiłował od początku, tak i teraz Cię miłuje miłością niezawodną, bo jednym z głównych...

Więcej

Cośmy zrobili z łaskami otrzymanymi w tym roku?

Duchowość monastyczna

Nasze życie, tak jak i rok kościelny, musi przynieść owoce. Musimy często myśleć o tym, że Chrystus przyjdzie i że już niedługo...

Więcej

Kochać Boga – to rozkoszować się Nim, Jego Istotą

Duchowość monastyczna

Miłować – to żyć, to być szczęśliwym. Pan Bóg chce, aby człowiek żył i był szczęśliwy. Pierwszym przedmiotem jego miłości musi być najpierw Bóg. Mamy miłować najpierw Boga. Co to znaczy? Czym jest miłość Boża?

Więcej

Ojciec Piotr Rostworowski OSB / EC. Benedyktyn i kameduła

Duchowość monastyczna

Im człowiek bliższy Bogu, tym bliższy bliźnim. Podobnie jak promienie słońca, im bliższe słońca, tym bliższe siebie. Im ktoś...

Więcej

Zdrowa i chora pobożność

Duchowość monastyczna

Prawdziwa pobożność wymaga, by z jednej strony mieć świadomość nieskończonego dystansu, jaki istnieje między stworzeniem a...

Więcej

Przygotowanie do walki duchowej

Duchowość monastyczna

Uczy więc św. Paweł, że wrogie siły dążą do zmącenia jedności sądu człowieka, prostej pewności płynącego z wiary wartościowania, aby dzięki temu zamgleniu złamać opór jego woli. Jest to niezmiernie charakterystyczna cecha działania szatana…

Więcej
Zamknij