Piotr Rostworowski OSB/EC

Nawrócenie obyczajów

Święty Benedykt i jego Reguła

Przyjmujący życie mnisze i zobowiązujący się do niego uroczystym ślubem nie potrzebował składać ślubów czystości ani ubóstwa. Przyjęcie życia mniszego, jakie znała cała tradycja monastyczna przed św. Benedyktem i jakie znalazło swój wyraz w jego Regule, zawierało w sobie oczywiście przyjęcie wszystkich obowiązków wynikających z tych dwóch ślubów.

Więcej

Wiara nie jest tym samym co światopogląd

Duchowość monastyczna

W naturze miłości bowiem jest delikatność, w naturze miłości jest, że ona prosi o przyjaźń, lecz do niej nie zmusza, puka do...

Więcej

Trzeba żyć wiarą a nie uczuciem

Duchowość monastyczna

Bóg się nie zmienia. Jak Cię umiłował od początku, tak i teraz Cię miłuje miłością niezawodną, bo jednym z głównych...

Więcej

Cośmy zrobili z łaskami otrzymanymi w tym roku?

Duchowość monastyczna

Nasze życie, tak jak i rok kościelny, musi przynieść owoce. Musimy często myśleć o tym, że Chrystus przyjdzie i że już niedługo staniemy przed Nim. Nasze życie ukaże się w prawdzie – jak jest. Żyjmy tak, by stanąć przed Bogiem z rękami czystymi…

Więcej

Kochać Boga – to rozkoszować się Nim, Jego Istotą

Duchowość monastyczna

Miłować – to żyć, to być szczęśliwym. Pan Bóg chce, aby człowiek żył i był szczęśliwy. Pierwszym przedmiotem jego miłości...

Więcej

Ojciec Piotr Rostworowski OSB / EC. Benedyktyn i kameduła

Duchowość monastyczna

Im człowiek bliższy Bogu, tym bliższy bliźnim. Podobnie jak promienie słońca, im bliższe słońca, tym bliższe siebie. Im ktoś...

Więcej

Zdrowa i chora pobożność

Duchowość monastyczna

Prawdziwa pobożność wymaga, by z jednej strony mieć świadomość nieskończonego dystansu, jaki istnieje między stworzeniem a Stwórcą, ale z drugiej strony wiedzieć, że ten dystans został pokonany przez Miłość, która do nas zeszła. Mądrość chrześcijanina opiera się na połączeniu tych dwóch aspektów.

Więcej

Przygotowanie do walki duchowej

Duchowość monastyczna

Uczy więc św. Paweł, że wrogie siły dążą do zmącenia jedności sądu człowieka, prostej pewności płynącego z wiary...

Więcej

Musi w nas być ogromne pragnienie czystości duszy…

Duchowość monastyczna

Nasze dusze są gruboskórne, opierają się, trzeba czasu, by wydelikatniały. Podobnie jak lekki wiatr nie poruszy liścia łopianu, tak...

Więcej

Nieznajomość Boga – tragedia człowieka

Pismo Święte

Strzeżmy się jednak przed utratą wrażliwości na to, co jest najgłębszą tragedią człowieka. Niezależnie od tego, w jakim stopniu ateizm jest subiektywnie zawiniony czy niezawiniony, obiektywnie jest on wielkim nieszczęściem i można nawet powiedzieć – potwornością.

Więcej
Zamknij