Pismo Święte

Lectio divina – od czego zacząć?

Pismo Święte

Jak to jest powiedziane w tradycji benedyktyńskiej, podstawą bardzo osobistego stosunku do wiary w pierwszym rzędzie pozostaje lectio divina.

Więcej

Tęsknota za Panem

Pismo Święte

Idea czujności jest dość zasadniczym tematem całego Pisma Świętego. Czuwajcie na przyjście Pana. Bo przyjdzie, przyjdzie na pewno....

Więcej

Wolimy powiedzieć „jestem wierzący”…

Pismo Święte

Czy nasze pojęcie wiary nie zostało wyprane z wszelkich elementów życia i poznania Boga, a przez to pozbawione swej niezrównanej mocy...

Więcej

Czy nasze działanie nie jest zbyt gorączkowe?

Pismo Święte

Człowiek nie może zbudować sam, ale ma współpracować, trudzić się jako budowniczy współbudując z Bogiem.

Więcej

Egzamin z wiary i bardzo trudnej ufności

Pismo Święte

Dialog ten – od pozostałych w Ewangeliach – odmienny pod niejednym względem, jest bardzo pouczający....

Więcej

Osobisty kontakt z Psałterzem

Pismo Święte

Osobisty kontakt z Psałterzem był możliwy przede wszystkim dla osób wykształconych, umiejących czytać, albo dla możnych, którym...

Więcej

Mało jest ludzi, którzy umieją czekać…

Pismo Święte

Cały ten list, ale może przede wszystkim ten rozdział tchnie atmosferą chrzcielną. Jest to jakby homilia wielkanocna z okazji uroczystego chrztu.

Więcej

Lectio divina. Środek zaradczy na problemy homiletyczne i pedagogiczne

Pismo Święte

Oto Pismo święte, jego ustawiczne czytanie musi zająć właściwe miejsce w naszym osobistym życiu duchowym....

Więcej

Warunki i cel odprawiania „lectio divina”

Pismo Święte

W rozdziale 73 św. Benedykt nakazuje nam czytanie Pisma Świętego i Ojców, aby tam znaleźć „formę życia” i „prostą drogę,...

Więcej

Wiele mówimy i piszemy o „lectio divina”

Pismo Święte

Wiele sposobów odprawiania lectio divina może być stosowanych jednocześnie i to jest być może… dobry sposób!

Więcej
Zamknij