Liturgia

Dramat pomiędzy Bogiem i człowiekiem

Liturgia

Dramat, jaki rozgrywa się pomiędzy Bogiem i człowiekiem, polega na jakimś nieporozumieniu. Człowiek nie rozumie zarówno tego, kim jest Bóg, jak i tego, czego On od niego oczekuje. Zastanówmy się tylko: kim byłby Bóg, który by żądał od człowieka, aby ofiarował swoje dziecko tak, jak ofiarowywano zwierzęta?

Więcej

Fałszywe „ja” nie zna prawdziwej miłości

Liturgia

Tak małe wymagania, jakie nam Bóg stawia, okazują się jednak niezmiernie trudne, bo w nas musi się dokonać to samo, co dokonało się...

Więcej

Modlitwa, post i jałmużna

Liturgia

Ojcowie mówili, że poszcząc, odmawiając sobie pokarmów i jakichś przyjemności, zyskujemy czas i określone środki finansowe. Co z...

Więcej

To, o co naprawdę chodzi w naszym życiu, to nawrócenie

Liturgia

To, o co naprawdę chodzi w naszym życiu, to nawrócenie. Nie moralna porządność, doskonałość, ale nawrócenie, całkowita przemiana serca. O to też w istocie chodzi w życiu monastycznym i zakonnym. Życie wspólnotowe powinno nam pomagać w przeżyciu prawdziwego nawrócenia.

Więcej

Doświadczenie pustyni prowadzi do wyciszenia

Liturgia

Życie monastyczne, jakie wybrała św. Scholastyka, polega w istocie na wyjściu na pustynię z takim nastawieniem, by na niej spotkać...

Więcej

Czy życie kręcone kołem pieniędzy, których zawsze mało, nie jest życiem niewolniczym?!

Liturgia

Każdy z nas doznaje cierpień większych lub mniejszych, czy potrafimy jednak z nich uczynić modlitwę? Czy kierujemy się z nimi do...

Więcej

Dar dla Boga

Liturgia

Co o osobach, które złożyły śluby zakonne, sądzimy na co dzień? Może, że są święte. Cóż, czasami tak się zdarza, ale zakonnicy i zakonnice są osobami grzesznymi jak my wszyscy. Może, że potrafią się modlić. Życie pokazuje, że z tą naszą modlitwą często nam pod górkę, ciągle się jej uczymy i nauczyć nie możemy.

Więcej

Nowy początek

Liturgia

A Jezus mówi zupełnie coś innego: „Stając wobec tego wydarzenia, uwierzcie, że czas się wypełnił, że bliskie jest Królestwo...

Więcej

Być w cieniu

Liturgia

Czy doceniamy tych, którzy nauczyli nas słuchać Boga? Może już nawet o nich nie pamiętamy albo oni nie są świadomi, jak wielką...

Więcej

Światłość Boża objawia się wszystkim, nie tylko wybranym…

Liturgia

Uroczystość Objawienia Pańskiego ukazuje, jak światłość Boża objawia się wszystkim, nie tylko wybranym. Jednak aby ją rozpoznać, trzeba mieć w sobie prawdziwą tęsknotę i zdecydowanie, by za nią pójść.

Więcej
Zamknij