Liturgia

Potęga skruchy

Liturgia

Alegoria jest chyba jasna: Ojciec to Bóg, dwaj synowie są alegoriami dwóch różnych odpowiedzi, które człowiek może dać Bogu. W tym fragmencie Ewangelii zdumiewa upór. Najpierw ten Boga, który nie przestaje wołać do człowieka, aby nie schodził na bezdroża…

Więcej

Szukanie Boga

Liturgia

To jest Ten, przed którym trzeba zamilknąć. Choć Biblia mówi, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, to...

Więcej

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Czas łaski

Liturgia

Strumień nowego czasu, spadający z przebitego boku Jezusa, zbudowany jest z gałązek gipsówki. W jego bieg wpięte są winogrona białe...

Więcej

Jakże trudno jest żyć bez przebaczenia!

Liturgia

Często słyszymy: Jakże trudno jest przebaczyć! Myślę, że pytanie warto postawić dokładnie odwrotnie: Jakże trudno jest żyć bez przebaczenia! Po co miałbym samego siebie niszczyć? W imię czego?!

Więcej

Prawo miłości

Liturgia

Pomyślmy o tym, jak poważny problem się przed nami otwiera, mianowicie sposobu mówienia ludziom rzeczy wymagających tak, aby, z jednej...

Więcej

Miejsce liturgii w relacji do Boga

Liturgia

Stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boga oznacza, że On sam jest dla nas źródłem tożsamości i punktem odniesienia w naszym...

Więcej

Jak to jest z tą wolą Bożą?

Liturgia

Codziennie modlimy się do Boga: „Bądź wola Twoja”. Czy jesteśmy świadomi, że w tej prośbie drzemie wielka siła? To prośba o wolność od grzechu, od naszych poplątanych, mrocznych ścieżek, prośba o wejście na drogę Bożych przykazań.

Więcej

Wskazująca Drogę…

Liturgia

Czcimy dzisiaj jeden z najcenniejszych skarbów, który jest na polskiej ziemi: Ikonę Jasnogórską. Z czego wynika jej wyjątkowość?...

Więcej

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Polska Kana

Liturgia

Ikona Częstochowska, uważnie odczytana i ściśle związana z weselem w Kanie, daje szansę na właściwe ustawienie pobożności...

Więcej

Tajemniczy Jezus

Liturgia

Jezus wielokrotnie mówił, że przyszedł ludzi doprowadzić z powrotem do Ojca. Jego przypowieści, cuda, powołanie Apostołów, wreszcie męka, śmierć i zmartwychwstanie temu właśnie mają służyć. Dlaczego zatem w tym fragmencie Pisma Pan zabrania uczniom mówić ludziom, kim On jest, tym bardziej, że inne opinie dalekie są od prawdy?

Więcej
Zamknij