Liturgia

Prawo miłości

Liturgia

Pomyślmy o tym, jak poważny problem się przed nami otwiera, mianowicie sposobu mówienia ludziom rzeczy wymagających tak, aby, z jednej strony, nic nie uronić z prawdy, a z drugiej – aby upomnieć w formie, która byłaby skuteczna i do przyjęcia dla nich.

Więcej

Miejsce liturgii w relacji do Boga

Liturgia

Stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boga oznacza, że On sam jest dla nas źródłem tożsamości i punktem odniesienia w naszym...

Więcej

Jak to jest z tą wolą Bożą?

Liturgia

Codziennie modlimy się do Boga: „Bądź wola Twoja”. Czy jesteśmy świadomi, że w tej prośbie drzemie wielka siła? To prośba o...

Więcej

Wskazująca Drogę…

Liturgia

Czcimy dzisiaj jeden z najcenniejszych skarbów, który jest na polskiej ziemi: Ikonę Jasnogórską. Z czego wynika jej wyjątkowość? Ludzie od wieków modlą się w Częstochowie, ponieważ wierzą, że tam faktycznie mogą powierzyć swoje życie Maryi.

Więcej

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Polska Kana

Liturgia

Ikona Częstochowska, uważnie odczytana i ściśle związana z weselem w Kanie, daje szansę na właściwe ustawienie pobożności...

Więcej

Tajemniczy Jezus

Liturgia

Jezus wielokrotnie mówił, że przyszedł ludzi doprowadzić z powrotem do Ojca. Jego przypowieści, cuda, powołanie Apostołów,...

Więcej

Co się wydarza podczas Mszy Świętej? Homilia

Liturgia

Ten spośród wyświęconych, który głosi kazanie, powinien stanowić dla zgromadzonych rękojmię, że słyszane przez nich jego słowa odzwierciedlają apostolską wiarę Kościoła…

Więcej

Skała wiary

Liturgia

Modlitwa to wytrwałe podążanie za Panem Bogiem – wśród niebezpieczeństw, szarości życia, chwil pięknych i trudnych; modlitwa to...

Więcej

Zwycięstwo Maryi i Kościoła

Liturgia

Dzisiejsza uroczystość jest wielką radością, jest naszym wyznaniem ostatecznej prawdy o zwycięstwie Maryi i Kościoła, i naszym...

Więcej

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Hymn uwielbienia Boga

Liturgia

Naczynie stojące przy krzyżu ołtarzowym obrócone jest w stronę ołtarza, aż do ustawienia w centrum naczynia pionowego jasnego pasa, obok którego biegnie pas niebieski. W takim ustawieniu naczynie symbolizuje Maryję.

Więcej
Zamknij