Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa pozytywnie kształtuje duszę

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa w pozytywny sposób kształtuje ludzką duszę. Dzięki praktyce medytacyjnej, można kształtować ją w sposób prawidłowy. Forma tej modlitwy sprawia, że człowiek niczemu nie będzie chciał się zniewolić. Modlitwa Jezusowa uczy dystansu do własnych stanów, odczuć i postaw.

Więcej

Modlitwa Jezusowa pomaga w panowaniu nad umysłem

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa może pomóc w panowaniu nad umysłem. Już sama jej forma stwarza możliwość nie poddawania się temu, co przychodzi...

Więcej

Modlitwa Jezusowa ukazuje ludzkie przywiązania

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa ma pomagać nam w uwalnianiu się od wielu trosk i poznaniu siebie samych. Ta praktyka, poprzez zwrócenie się do...

Więcej

Modlitwa Jezusowa pozwala unikać rzeczy szkodliwych

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uwalnia od zbędnych i szkodliwych myśli. Podczas tej praktyki mamy niczego nie rozważać, o niczym nie myśleć, niczego nie wyobrażać. To zadanie, które nie jest łatwe, ale jest skuteczne. Dzięki niemu zdobywa się sprawność w panowaniu nad myślami.

Więcej

Modlitwa Jezusowa uwalnia od pożądania

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa polega na trwaniu, a nie na pożądaniu. W niej niczego się nie pożąda, niczego się nie oczekuje, niczego się nie...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to praktyka, a nie teoretyzowanie

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa w swej praktyce jest prosta, ale w dłuższym ćwiczeniu sprawia niemałe trudności. Polegają one na wytrwaniu w...

Więcej

Modlitwa Jezusowa uwalnia od egoizmu

Rozważania tygodniowe

Tak jak wdzięczność uwalnia od egoizmu, tak czyni również modlitwa Jezusowa. Nie skupia człowieka na sobie, ale prowadzi jego ku Bogu, ku Temu, którego wzywa w błaganiu. Modlitwa Jezusowa zawsze prowadzi do Boga i uznaje Jego panowanie. Zawsze ma swój cel.

Więcej

Modlitwa Jezusowa może pomóc w poznaniu dobra i zła

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa może pomóc w poznaniu dobra i zła, ponieważ pogłębia relację człowieka z Bogiem – źródłem dobra i kryterium...

Więcej
Zamknij