Pismo Święte

Wobec ciężaru życia / Psalm 39

Pismo Święte

Brak prawdziwego kontaktu jest cierpieniem. Można się oszukiwać, udając przed sobą i innymi, uciekając w gadaninę. Udaje się to nawet przez dłuższy czas tym, którym się w życiu powodzi. Kiedy jednak na duchowe zamknięcie nałoży się cierpienie fizyczne, choroba i często z nimi związane osamotnienie, cierpienie się wzmaga i staje się nie do zniesienia.

Więcej

Największa jest miłość

Pismo Święte

Zdolność właściwej oceny wartości naszych czynów zależy od naszego podstawowego nastawienia, które można sprowadzić do pytania,...

Więcej

Kazania o Piśmie Świętym (81) O powołaniu błogosławionego Abrahama

Pismo Święte

Pracujmy także w miarę naszych sił z pomocą Bożą, nad zbawieniem naszej duszy i starajmy się, by do naszego serca, którym...

Więcej

Apostoł Paweł głosicielem misterium Chrystusa wśród pogan

Pismo Święte

Gdy czytam ten fragment z Listu do Efezjan, to zawsze robi na mnie ogromne wrażenie, w jakim dziejowym momencie św. Paweł zaczyna swą misję. Ten list jest pisany zaledwie na kilka lat przed zburzeniem Jerozolimy w roku 70.

Więcej

Lectio Divina #12 Nauczanie Jezusa / Mt 4,23–5,12 /

Pismo Święte

Popatrzmy najpierw na summarium. Dowiadujemy się z niego, że Pan Jezus nauczał w synagogach w Galilei. Gdybym wam postawił pytanie:...

Więcej

Lectio Divina. Ewangelia według św. Jana / Rozdział: 17 /

Pismo Święte

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią...

Więcej

Lectio Divina. Boże czytanie

Pismo Święte

Właściwie trzeba powiedzieć, że Bóg nie mówi, ale milczy. Jednak Jego milczenie nie jest głuche, puste, lecz jest pełne treści, a właściwie życia. Milcząc, Bóg mówi więcej niż jest to w stanie wypowiedzieć jakakolwiek gadanina.

Więcej

Można przeżyć całe życie bezmyślnie…

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia..., Pismo Święte

Nic człowiekowi nie zastąpi własnej refleksji, własnego doświadczenia. Ani spowiednik, ani przełożony, ani rekolekcjonista. Kto by...

Więcej

Psalm 84. Chrystus naszą świątynią

Pismo Święte

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy...

Więcej

Psalm 62. Modlitwa do Jezusa Miłosiernego

Pismo Święte

Synowie ludzcy są tylko jak tchnienie, synowie mężów – kłamliwi; na wadze w górę się wznoszą: wszyscy razem są lżejsi niż tchnienie. Nie pokładajcie ufności w przemocy ani się łudźcie na próżno rabunkiem; do bogactw, choćby rosły, serc nie przywiązujcie.

Więcej
Zamknij