Pismo Święte

Odkrywając humor Pana Jezusa (3) O ludzkich mniemaniach

Pismo Święte

W takim ujęciu ludzie dzielą się na takich, którzy coś mają, i na takich, którym wydaje się, że coś mają. Nie ma ludzi, którzy nic nie posiadają. Ile w tym ironicznej prawdy o ludzkich mniemaniach o sobie i pysze!

Więcej

Odkrywając humor Pana Jezusa (2) Przesadna troska o sprawy doczesne

Pismo Święte

W delikatny, ale i jednoznaczny sposób Chrystus chce wstrząsnąć ludzką naturalną świadomością. Dlatego używa tak malowniczych...

Więcej

Odkrywając humor Pana Jezusa (1) Ludzka zachłanność i zapalczywość

Pismo Święte

Gorzki komizm przedstawionej sytuacji opiera się na żałosnym zaślepieniu nielitościwego sługi. Nie chce odpuścić długu, mimo że...

Więcej

Cichość jest nieodłączną towarzyszką i pomocnicą cierpliwości

Pismo Święte

Niepodobna być cierpliwym, nie będąc cichym, bo znieść cierpienie i krzywdę, to znieść je w milczeniu.

Więcej

Lectio Divina #23 Zbytnie troski / Mt 6, 25-34

Pismo Święte

Zdaniem, które jest kamieniem węgielnym całego tego fragmentu jest pytanie, które Jezus zadaje uczniom, i które dzisiaj również...

Więcej

Głos ludzki musi umrzeć i oczyścić się w milczeniu

Pismo Święte

Duch Święty zszedł i powstało życie wspólne. On daje zdolność scalania. Utrzymanie życia wspólnego jest triumfem nad rozdarciem w...

Więcej

Ogień – objawienie natury i mocy Ducha Świętego

Pismo Święte

Warto popatrzeć na te cztery żywioły, które w nas są, które nas otaczają, według pierwotnej intuicji człowieka, ponieważ one w jakiś sposób są również związane z tajemnicą wyrażania bóstwa Boga.

Więcej

Usłyszeć Słowo Boże. Posłuchaj refleksji liturgicznych

Pismo Święte

Istnieje lectio divina, czyli takie czytanie Słowa Bożego, w którym chodzi o odczytanie tego, co Bóg mówi do nas. Jest to osobiste...

Więcej

Gdy Słowo staje się ogniem. O Bożym czytaniu Pisma Świętego

Pismo Święte

Antoni Leńczowski OSB – pochodzi z Wrocławia. Do klasztoru wstąpił w 2014 r., śluby wieczyste złożył w 2019 r. Bibliotekarz,...

Więcej

Ewangelista obrazowo przedstawia prawdziwy, duchowy stan ludzkości…

Pismo Święte

Co za przerażająca mentalność! Nie obchodzi jej ani człowiek, któremu przywrócono zdrowie, ani Bóg, Który sam jeden czyni cuda i cudami się objawia, ale jedynie ich własne wymysły i przepisy…

Więcej
Zamknij