Pismo Święte

Lectio Divina #14 Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić / Mt 5,17–20

Pismo Święte

Kiedy czytamy historie nowotestamentalne, o ludziach, którzy się nawracali – np. o św. Pawle, czy o św. Piotrze zauważamy, że oni nigdy nie odcinali się dramatycznie od swojego poprzedniego życia.

Więcej

Przed Zesłaniem Ducha Świętego. Pokuta i wynagrodzenie

Pismo Święte

To wszystko jest przygotowaniem pola na działanie Ducha Świętego, na działanie Daru Ojca. Wiemy, że jest On najbardziej tajemniczym...

Więcej

Losy Kościoła

Pismo Święte

Ten rozdział rozpoczyna zupełnie nową serię obrazów. To, co było dotąd, można by powiedzieć, odnosiło się do losów świata. A...

Więcej

Wiara w zmartwychwstanie

Pismo Święte

Jeżeli ktoś jest obojętny na drugiego – nie mówiąc już o nienawiści (!) – to taki człowiek jest po prostu zamknięty na tajemnicę zmartwychwstania i nie rozpozna Chrystusa zmartwychwstałego. Jest to niemożliwe, podobnie jak nie mogli spotkać Chrystusa zmartwychwstałego wrogowie ani ludzie Mu obojętni.

Więcej

Lectio Divina #13 Sól i światłość świata / Mt 5,13–16

Pismo Święte

Chrześcijanin nie stawia zatem na widowiskowość, spektakularność, nie to jest naszym celem, żeby zrobić event czy happening, tylko...

Więcej

Powrót do Ojca #3

Pismo Święte

Chrystus nie umarł za nas, gdy byliśmy doskonali, ale wtedy, gdy byliśmy pogrążeni w grzechu. Jezus nie wybrał Samarytanki wtedy, gdy...

Więcej

Powrót do Ojca #2

Pismo Święte

Nasze nawrócenie też będzie o tyle głębsze, bardziej przenikające do głębi serca, im bardziej będzie polegać na tym, że uświadomimy sobie naszą tęsknotę za Panem Bogiem, gdy przypomnimy sobie to, co On już w naszym życiu zdziałał.

Więcej

Powrót do Ojca #1

Pismo Święte

Zwróćmy uwagę, ile trudu i wytrwałości kosztuje nas zrobienie tego, co dobre, ocalenie tego, co jest wartościowe w życiu, wytrwanie...

Więcej

Psałterz – podręcznik spotkania z Bogiem

Pismo Święte

Myślę, że trzeba zapytać o to, co na ziemiach polskich znalazło się wraz z mnichami, coś im właściwego, przez nich ukochanego, a...

Więcej

Lectio divina / J 1,1–18

Pismo Święte

Jeżeli przez Słowo wszystko się stało, to oznacza, że pewne błędy trzeba wykluczyć. Prolog Janowy powstaje wtedy, kiedy tworzą się różne herezje w rodzaju gnostycyzmu, który głosi, że świat materialny jest skutkiem działania jakiegoś złego bóstwa, demiurga, że to co materialne jest zawsze wewnętrznie złe.

Więcej
Zamknij