Pismo Święte

Przewodniczka wiary. Konferencja 4

Pismo Święte

Warto sobie przypomnieć ogólną zasadę wiary mówiącą, że z łaską trzeba współpracować. Aby ona prawdziwie się urzeczywistniła, trzeba ją twórczo podjąć. Łaska nie działa automatycznie. Niepokalane Poczęcie było szczególną łaską, ale bez jej przyjęcia i współdziałania z nią Maryja mogła podobnie zgrzeszyć, jak to zrobiła Ewa…

Więcej

Przewodniczka wiary. Konferencja 3

Pismo Święte

Maryja, wychowana w wierze Izraela, poznała Boga przede wszystkim w oparciu o Pismo Święte. Zawiera ono w sobie wiele rozmaitych...

Więcej

Przewodniczka wiary. Konferencja 2

Pismo Święte

Czy zatem pozostaje nam jedynie podziwiać nadzwyczajne łaski, jakie otrzymała od Boga, łaski dla nas zupełnie niedostępne? Czy jest...

Więcej

Przewodniczka wiary. Konferencja 1

Pismo Święte

Niewątpliwie do najciekawszych postaci należy Maryja, Matka Pana Jezusa. Kościół stawia nam Ją za wzór ludzkiej odpowiedzi na Boże słowo. Niech mi się stanie według słowa twego (Łk 1,38) pozostaje najwłaściwszą odpowiedzią człowieka daną Bogu.

Więcej

Wołanie do Boga / Psalm 5

Pismo Święte

Dzisiaj takie teksty nas niepokoją: jak można prosić Boga o karę dla innych?! Warto jednak pamiętać, że w ówczesnym zwyczaju...

Więcej

Usłyszeć Słowo Boże. Codzienny newsletter z rozważaniami liturgicznymi

Liturgia, Pismo Święte

Nieco historii… Przez wiele lat ojciec Włodzimierz Zatorski OSB wysyłał dla wszystkich chętnych swoje rozważania liturgiczne na...

Więcej

Mądrość w przypowieściach

Duchowość monastyczna, Pismo Święte

Tego, co najcenniejsze, co jedynie jest ważne w życiu, nie można traktować jak każdej innej rzeczy, która jest albo jej nie ma, co nie powoduje żadnych perturbacji w dalszym życiu. Ta prawda jest ważna i wymaga zdecydowania, determinacji, gdy ją traktujemy niepoważnie, to ją tracimy.

Więcej

Wobec tajemnicy istnienia / Psalm 97

Pismo Święte

Dlaczego należy się cieszyć i radować z powodu panowania Boga? Sama Jego wszechmoc nie byłaby dla człowieka wystarczającym powodem...

Więcej

Wobec ciężaru życia / Psalm 39

Pismo Święte

Brak prawdziwego kontaktu jest cierpieniem. Można się oszukiwać, udając przed sobą i innymi, uciekając w gadaninę. Udaje się to...

Więcej

Największa jest miłość

Pismo Święte

Zdolność właściwej oceny wartości naszych czynów zależy od naszego podstawowego nastawienia, które można sprowadzić do pytania, przed kim lub przed czym stoimy. Czy stoimy przed Bogiem żywym, czy przed instancją, która nas ocenia?

Więcej
Zamknij