Tag: Augustyn Jankowski OSB

Opus Dei. Dzieło Boga

Liturgia

Drugą cechą znamienną prastarej duchowości monastycznej obok czytania Pisma Świętego jest akcent spoczywający na liturgii. Reguła benedyktyńska nazywa ją Opus Dei – dziełem Boga – i stwierdza parokrotnie, że niczego wyżej nie wolno stawiać nad nią.

Więcej
Zamknij