Tag: Augustyn Jankowski OSB

Przy stole Słowa. 4. Niedziela Wielkiego Postu (rok C): Po złej przeszłości radosny powrót do Boga

Liturgia

Wspólna wszystkim czytaniom jest jedna myśl o radosnym dla nas powrocie do tej bliskości z Bogiem, którą On sam dla nas przeznaczył jako źródło prawdziwego szczęścia.

Więcej

„Lectio divina” w tradycji monastycznej

Pismo Święte

Czytanie Pisma Świętego weszło w sam trzon tradycji monastycznej. Życie pierwszych mnichów upływało w nieustannym obcowaniu z...

Więcej

Przy stole Słowa. 3. Niedziela Wielkiego Postu (rok C): Bóg chce naszego nawracania się ku owocowaniu

Liturgia

W obecnym etapie zbawczego planu Miłosierny Arcykapłan Jezus Chrystus umożliwia raz na zawsze, i to każdemu, nieustanne korzystanie z...

Więcej

Przy stole Słowa. 2. Niedziela Wielkiego Postu (rok C): Przymierze z Bogiem zmierza do naszego przemienienia

Liturgia

Łaska Boża na tym polega, że to Bóg pierwszy występuje z niewiarygodną wprost inicjatywą…

Więcej

Przy stole Słowa. 1. Niedziela Wielkiego Postu (rok C): Pokusy próbami postawy synowskiej

Liturgia

Ani pokusa ani pokuta głęboko zrozumiane nie powinny nas zniechęcać, gdyż obie służą naszemu zbawieniu....

Więcej

Przy stole Słowa. 8. Niedziela Zwykła (rok C): Opłacalny trud kontrolowania swoich sądów

Liturgia

Kontrola korzystania z daru mowy, różniącego nas od zwierząt, jest równie trudna, jak i opłacalna już tu w doczesności, ale...

Więcej

Przy stole Słowa. 7. Niedziela Zwykła (rok C): To, co najtrudniejsze w nowym przykazaniu

Liturgia

W tę niedzielę silniej niż w poprzednią zaznacza się wątek przygotowania do Wielkiego Postu. Dziś powraca temat nowego przykazania wraz z jego największą trudnością.

Więcej

Przy stole Słowa. 6. Niedziela Zwykła (rok C): Wolny nasz wybór wśród przeciwieństw życiowych

Liturgia

Doczesność jest dla jednych pułapką, dla drugich zaś okazją do zdobycia szczęścia wiecznego w pełnej fazie królestwa Bożego....

Więcej

Przy stole Słowa. 5. Niedziela Zwykła (rok C): Pokora powołanych do współpracy z Chrystusem

Liturgia

Niezwykle sugestywna jest scena powołania Izajasza na proroka......

Więcej

Przy stole Słowa. 4. Niedziela Zwykła (rok C): Jak mamy sobą przedłużać Objawienie?

Liturgia

Czytamy dziś jedną z najwznioślejszych kart Nowego Testamentu – Pawłowy hymn o miłości nadprzyrodzonej (agape), kierującej się do bliźniego, a sprawdzalnej głównie w życiu wspólnotowym.

Więcej
Zamknij