Tag: Jean Leclercq OSB

Kontemplacja na górze według Kasjana

Duchowość monastyczna

Wśród tekstów podstawowych w pierwszym rzędzie znajdujemy w początku V wieku „Konferencje” Jana Kasjana. Św. Benedykt zaleca je do czytania; obfitość kopii rękopiśmiennych i liczne cytaty świadczą o nie ustającym wpływie tego dzieła.

Więcej

Czy Jezus Chrystus był mnichem? Jeśli nie, to czy ktokolwiek ma prawo nim być? Jeśli tak, to co to oznacza?

Duchowość monastyczna

Mamy więc prawo pytać, dlaczego Jezus przyjął na siebie jedne wzorce, a nie przyjął innych....

Więcej

Powstanie kultury monastycznej (2)

Historia

Wszystkie czynności mnicha, w tym także i jego działalność literacka, mogą mieć ukierunkowanie tylko duchowe; dla uzasadnienia...

Więcej

Powstanie kultury monastycznej (1)

Historia

Istnieją dwie grupy tekstów, które wywarły decydujący, trwały i powszechny wpływ na powstanie i rozwój średniowiecznej kultury monastycznej na Zachodzie. Zawierają też one w zarodku oba istotne składniki tej kultury: gramatykę i eschatologię.

Więcej
Zamknij