Tag: Szymon Hiżycki OSB

Burza pytań

Liturgia

Ile razy już tak było i z nami – moc Boża objawiła się nagle, może w sytuacji, która z Nim niewiele miała wspólnego? Czy stawiliśmy objawiającemu się Bogu czoło? Czy pozwoliliśmy, żeby powstały w nas pytania o to, kim On jest?

Więcej

Rana miłości

Liturgia

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa trochę nas może onieśmielać, bo jak mówić dzisiaj o sercu Boga? Czy to nie jest zbyt...

Więcej

Minuta ze św. Benedyktem #4

Święty Benedykt i jego Reguła

Święty Benedykt zwraca naszą uwagę na to, jak ważna jest roztropna mowa, jak gwałtownie pożerają nas słowa obmowy, jak bardzo...

Więcej

Lectio Divina #14 Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić / Mt 5,17–20 /

Pismo Święte

Kiedy czytamy historie nowotestamentalne, o ludziach, którzy się nawracali – np. o św. Pawle, czy o św. Piotrze zauważamy, że oni nigdy nie odcinali się dramatycznie od swojego poprzedniego życia.

Więcej

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 12 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Wyobraźmy sobie polskie społeczeństwo zgromadzone na takiej wielkiej kapitule, które właśnie rozpoczyna dyskutować o tych wszystkich...

Więcej

Czy to dobrze nie mieć ułatwień?

Ojcowie pustyni

Abba Marek pytał abba Arseniusza: „Czy to dobrze nie mieć u siebie żadnych ułatwień? Widziałem brata, który uprawiał trochę...

Więcej

Trzymaj się mocno imienia Jezus. Czytając św. Diadocha z Fotyki

Ojcowie pustyni

Św. Diadoch z Fotyki (ur. ok. 400 r.–zm. ok. 486 r.) jeden z autorów, którego fragmenty dzieł zostały włączone do zbioru Filokalia utworzonego przez Nikodema Hagiorytę i Makarego z Koryntu. Był biskupem z Epiru.

Więcej

Jak nawiązać łączność z Duchem Świętym?

Duchowość monastyczna

Ducha Świętego przyzywa również nasza wdzięczność. Ilekroć jesteśmy wdzięczni Bogu za Jego dary, ilekroć Mu dziękujemy. Za...

Więcej

Zapytaj ojca, on ci powie

Ojcowie pustyni

Abba Antoni Wielki Powiedział także: „Znałem mnichów, którzy po wielu trudach upadali i doszli do pychy duchowej, a wszystko przez...

Więcej

Przed Zesłaniem Ducha Świętego. Pokuta i wynagrodzenie

Pismo Święte

To wszystko jest przygotowaniem pola na działanie Ducha Świętego, na działanie Daru Ojca. Wiemy, że jest On najbardziej tajemniczym spośród wszystkich trzech Osób Boskich…

Więcej
Zamknij