Szymon Hiżycki OSB

Lectio Divina #16 Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno / Mt 5,33–37

Pismo Święte

Chrześcijanin, oblat, człowiek, który żyje “Regułą” jest osobą dążącą do tego, żeby w Bożej obecności nieustannie żyć.

Więcej

Upodobnić się do Jezusa Chrystusa. O szóstym i siódmym stopniu pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Stopnie szósty i siódmy pokazują nam, przez co dochodzi się do upodobnienia do Jezusa Chrystusa. Należy je wiązać także z...

Więcej

Spokojny koniec świata

Liturgia

Nie czekamy z utęsknieniem na koniec świata. Myśl o nim raczej budzi nasze przerażenie. Wychowani na apokaliptycznych wizjach "made in...

Więcej

Przyjmij poradę

Ojcowie pustyni

Abba Mojżesz radził się w Sketis abba Makarego: „Chcę modlić się w skupieniu, ale mi bracia nie dają”. Odpowiedział mu abba Makary: „Widzę, że jesteś z natury delikatny i nie potrafisz odprawiać braci. Jeśli więc chcesz się oddać samotnej modlitwie, idź w głąb pustyni, do Petry, a tam znajdziesz skupienie”. On tak uczynił i znalazł pokój.

Więcej

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 14

Święty Benedykt i jego Reguła

Potraktujmy rady św. Benedykta z czwartego rozdziału jako zachętę do rachunku sumienia, czyli do zwrócenia uwagi na to, w jaki sposób...

Więcej

Oddać wszystko

Liturgia

Patrzymy na nasze życie, czasami biedne i połamane… Co możemy Bogu dać, skoro nic nie mamy. Brak nam cnót, z naszą modlitwą też...

Więcej

Teologia i sens Nieszporów

Liturgia

Nieszpory są taką modlitwą w Liturgii Godzin, która mnie najbardziej porusza, właśnie ze względu na tą swoja taką dwuznaczną symbolikę. Jutrznia jest oczywista, poszczególne godziny mniejsze czy Kompleta są bardzo oczywiste. Natomiast Nieszpory zawierają w sobie cały paradoks i napięcie, które cechują nasze życie.

Więcej

Ciężko żyć bez Pana Boga…

Duchowość monastyczna

Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego...

Więcej

Otwórz serce i unikaj plotek. O piątym stopniu pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Stopień piąty mówi również o tym, że umiejętność otwarcia serca, bo właśnie z tą praktyką mamy tu do czynienia, jest wyrazem...

Więcej

Pierwsze przykazanie

Ojcowie pustyni

Abba Makary powiedział: „Jeżeli wzgarda stała się dla ciebie jak pochwała, ubóstwo jak bogactwo, a niedostatek jak obfitość, nie umrzesz. Bo niemożliwe, żeby ten, kto szczerze wierzy i pobożnie pracuje nad sobą, uległ nieczystym namiętnościom albo ułudzie szatańskiej”.

Więcej
Zamknij