Duchowość monastyczna

Dobra praca wymaga pewnej dyscypliny…

Duchowość monastyczna

W Regule św. Benedykta znajdujemy słowa mówiące o tym, że mnich nie powinien pogardzać rzeczami materialnymi.

Więcej

“Dom” benedyktyna

Duchowość monastyczna

Święty Benedykt, chcąc utrwalić w każdym ze swych synów to poczucie rodzinne, dodał w Regule swojej do szeregu innych ślubów ślub...

Więcej

Myśli, myśli i jeszcze raz myśli…

Duchowość monastyczna

Gdy zaczynamy praktykować modlitwę prowadzącą do środka i dzięki temu lepiej ją rozumiemy, chyba najwięcej problemów napotykamy w...

Więcej

Naszym celem jest posiadanie zmysłu Chrystusowego…

Duchowość monastyczna

Kurczący się świat, ze swą coraz bardziej ruchliwą ludnością obdarza nas często bardzo ciekawymi i ubogacającymi sąsiadami.

Więcej

W tym szaleństwie pracy ukryte jest równocześnie lenistwo duchowe…

Duchowość monastyczna

Mówi się dzisiaj o wyścigu pracy, a nie mówi o wyścigu modlitwy, o współzawodnictwie w modlitwie....

Więcej

Prawdziwie i zdrowo pości jedynie ten, kto czyni to bez lęku…

Duchowość monastyczna

Czy dzisiaj ktoś pości? Jedynie tam, gdzie moglibyśmy się tego najbardziej spodziewać – w klasztorach....

Więcej

Samoograniczenie Boga jest szczytowym wymiarem miłosierdzia

Duchowość monastyczna

W średniowieczu w dyskusji nad wszechmocą Boga postawiono pytanie: „Czy Bóg może stworzyć kamień, którego sam nie mógłby udźwignąć?”.

Więcej

Zmartwychwstanie nie jest tanią radością

Duchowość monastyczna

Słowo „Zmartwychwstanie” wyraża pełnię mądrości. Ale też stanowi część jednego czynu, tj. wejścia własną krwią przez...

Więcej

Dusimy się z powodu braku ciszy…

Duchowość monastyczna

Wydaje się jednak, że w życiu duchowym powinniśmy mówić raczej o milczeniu niż o samej ciszy. Istnieje bowiem zasadnicze zagadnienie...

Więcej

Człowiek powinien „chodzić z Bogiem”

Duchowość monastyczna

Dusza nie powinna obawiać się i starać się zatrzymać łaski danego dnia, ale ufać, że i jutro dostanie, ile potrzeba.

Więcej
Zamknij