Duchowość monastyczna

Bliskość Boga nie zawsze jest wygodna…

Duchowość monastyczna

Słowo Boga nie zniesie fałszu. Słowo to oznacza wtargnięcie Bożego światła w nasz mały świat. Bliskość Boga nie zawsze jest wygodna.

Więcej

Właściwy sens modlitwy serca

Duchowość monastyczna

W sercu wybieramy życie lub śmierć, w ten sposób wybieramy siebie. Nie jesteśmy jeszcze sobą, ale stajemy się sobą przez nasze...

Więcej

Odczytywanie głosu sumienia

Duchowość monastyczna

Często bowiem sumienie mylimy z tym, co psychoanaliza nazywa superego....

Więcej

Zasady walki z namiętnościami / część 1

Duchowość monastyczna

Postępowanie we wskazanym porządku jest mocnym i potężnym środkiem do wytępienia namiętności, oczyszczenia i naszej po­pra­wie.

Więcej

Zasady walki z namiętnościami / część 2

Duchowość monastyczna

Zastanówmy się, gdzie przebywa osoba ludzka po nawróceniu. Znajduje się ona wewnątrz, w innym świecie, trwa i działa w czymś innym....

Więcej

Zasady walki z namiętnościami / część 3

Duchowość monastyczna

Bitwa skończona. Dziękuj Panu za wybawienie od klęski, lecz nie oddawaj się zbytnio radości z ocalenia, nie dopuszczaj do beztroski,...

Więcej

Nie może dobrze modlić się ten, kto ma mentalność posiadacza…

Duchowość monastyczna

Radość psalmów to jakaś radość inna od wszystkich ziemskich radości, to radość zwycięska.

Więcej

Pouczenia duchowe Matek Pustyni (Amma Teodora i Sara)

Duchowość monastyczna

Istnienie w chrześcijańskich gminach dziewic oddanych Chrystusowi jest poświadczone już w Dziejach Apostolskich....

Więcej

Pouczenia duchowe Matek Pustyni (Amma Synkletyka)

Duchowość monastyczna

O Synkletyce wiadomo przynajmniej tyle, że żyła w IV wieku, chociaż dla odmiany nie jest jasne, czy było to jej rzeczywiste imię......

Więcej

Modlitwa uzdrawia, ponieważ łączy nas z Bogiem

Duchowość monastyczna

Poznanie siebie i skrucha serca przygotowują grunt dla uzdrowienia człowieka. Samo odkrycie ran i przecierpienie tłumionego bólu już działa uzdrawiająco.

Więcej
Zamknij