Modlitwa Jezusowa

Jakie formy praktyki modlitwy Jezusowej stosuje się w opactwie tynieckim?

Modlitwa Jezusowa

Modlitwę Jezusowa można praktykować w każdym miejscu i w każdym czasie. Jest niezwykle ważne, aby lepiej zaznajomić się z różnymi sposobami jej praktykowania.

Więcej

Medytacja chrześcijańska a modlitwa Jezusowa

Modlitwa Jezusowa

W pismach Kasjana po raz pierwszy spotykamy się ze sformułowaniem zasady modlitwy za pomocą jednego wersetu biblijnego....

Więcej

Modlitwa monologiczna i sprzeciwu przeciw złym myślom

Modlitwa Jezusowa, Ojcowie pustyni

W wielu Apoftegmatach spotykamy formę modlitwy składającej się z wersetu zaczerpniętego z Biblii lub krótkiego zdania, która służy...

Więcej

W modlitwie Jezusowej nie potrzeba wielu słów…

Modlitwa Jezusowa

Formuła modlitwy Jezusowej niekoniecznie jednak musi zawierać imię Jezus. Może to być każde wezwanie skierowane do Chrystusa.

Więcej

Jezus wzywa nas do nieustannej modlitwy…

Modlitwa Jezusowa

Interesującą koncepcję modlitwy nieustannej zaproponował św. Bazyli Wielki. Mówił, że jest rozumiana jako pewien stan....

Więcej

Jak praktykować modlitwę Jezusową?

Modlitwa Jezusowa

Tradycja monastyczna zaleca powolne powtarzanie jednej formuły modlitewnej: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną,...

Więcej

Modlitwa Jezusowa prowadzi do prawdziwej rewolucji naszego życia…

Modlitwa Jezusowa

Dokona się to tylko poprzez wybór Jezusa, którego wzywamy w modlitwie.

Więcej

Pan mój i Bóg mój

Modlitwa Jezusowa

Jeżeli więc w Jezusie mamy szukać szczęścia, to mamy w takim razie zwracać się do Niego. Modlitwa Jezusowa będzie zatem...

Więcej

Czotki – co to jest?

Modlitwa Jezusowa

Czotki używane są przez prawosławnych i służą do praktyki modlitwy Jezusowej, pomagając modlącemu się w odliczaniu kolejnych...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to nie jest zaklęcie…

Modlitwa Jezusowa

Czujemy nieustanną potrzebę czegoś więcej; czegoś, co wykracza poza chwilowe przyjemności i, co ważne, nie kończy się, dając wewnętrzną radość ze zwykłej codzienności.

Więcej
Zamknij