Tag: Brunon Koniecko OSB

„Filokalia” – prawo duchowe

Filokalia

„Filokalia” jest specyficzną księgą, a raczej zbiorem różnych dzieł. Spektrum tematów jest bardzo rozległe. Można powiedzieć, że to dzieło, która podaje nam różne prawa duchowe do prowadzenia i rozwoju życia duchowego.

Więcej

Aniołowie w „Filokalii”

Filokalia

Dla Ojców filokalicznych wiara w pomoc świętych aniołów jest istotna. Wskazują oni na ich znaczące wsparcie dla człowieka. Warto...

Więcej

O własności prywatnej. Refleksje wokół rozdziałów: 33–34 „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Wszystko dla wszystkich powinno być wspólne i niechaj nikt niczego nie nazywa swoim ani za swoje nie uważa......

Więcej

Medytacja w „Filokalii”

Filokalia

Na początek warto nadmienić, że w tradycji chrześcijańskiej medytacja jest określana zwykle jako częste powtarzanie w myślach lub po cichu fragmentów Pisma Świętego w celu wychwycenia ich duchowego sensu.

Więcej

Noszenie medalika św. Benedykta jako zewnętrzna praktyka pobożności

Medalik św. Benedykta

Traktowanie medalika św. Benedykta czy innych medalików lub przedmiotów kultu jako talizmanów jest chyba najczęstszym i najbardziej...

Więcej

Dzięki modlitwie Jezusowej możemy poznawać miłość i dobroć Boga

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to świadome bycie wobec Tego, który jest. Bóg jest wszędzie, stąd z każdego miejsca możemy się do Niego...

Więcej

Modlitwa Jezusowa daje możliwość poznania Boga

Rozważania tygodniowe

Kto bowiem przebywa z kimś przez określony czas, ten coraz bardziej poznaje tę osobę. Jeśli będziemy przebywać coraz więcej czasu z Bogiem, to tym samym będziemy coraz bardziej Go poznawać.

Więcej

Modlitwa Jezusowa – droga do duszy czystej, jasnej i miłej Bogu

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa może być drogą, aby dusza stawała się czysta, jasna i miła Bogu. Jest to bowiem ukierunkowanie na Boga. Zawierzeniu...

Więcej

Modlitwa Jezusowa jest zawsze i wszędzie możliwa

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa daje nam możliwość przeżywania życia w obecności Boga. On jest wszędzie. On jest w nas. Możemy zawsze i wszędzie...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to dar od Boga

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest działaniem rozumnym. To zarazem dar od Boga. Nie wiąże się z poznaniem intelektualnym, a zarazem jest poznaniem dużo głębszym, czymś większym, bo zmierza do poznania Boga, poprzez przebywanie w Jego obecności.

Więcej
Zamknij