Brunon Koniecko OSB

Modlitwa Jezusowa to nieprzeciętna korzyść dla duszy

Rozważania tygodniowe

Nawet w szarości życia można wzrastać duchowo i rozwijać się przede wszystkim pod względem ludzkim, pokonując kolejne wyzwania, jakie napotykamy na swoje drodze. Dokonuje się to poprzez ćwiczenie się w różnych praktykach.

Więcej

Modlitwa Jezusowa to stałe i niezłomne pragnienie poznawania Boga

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa może wydawać się mało atrakcyjną i nudną praktyką. Jednak Pseudo-Antoni wskazuje, że m.in. mozolna medytacja...

Więcej

Modlitwa Jezusowa uczy umiejętności panowania nad sobą

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa ze względu na swą formę, daje nam możliwość praktykowania przeciwstawiania się wszelkim namiętnościom. Uczy nas...

Więcej

Modlitwa Jezusowa nie ma na celu zabłyszczenia

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa nie ma na celu lśnienia czy błyszczenia. Wręcz przeciwnie, to skryte trwanie przy Bogu. Pierwsze pokolenia mnichów egipskich rozwinęli coś, co określamy mianem „wewnętrznej medytacji” (krypté meléte).

Więcej

Bogactwo niesie złudzenia

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest wolna od jakiejkolwiek żądzy. W niej nie jest ważne posiadanie czegoś, zdobywanie czegoś, ale samo bycie,...

Więcej

Być wdzięcznym

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy nas wdzięczności. Już sama praktyka wyraża wdzięczność wobec Stwórcy za Jego obecność przy nas. Siadam do...

Więcej

Modlitwa Jezusowa kieruje człowieka ku najwyższej władzy

Rozważania tygodniowe

Pseudo-Antoni wskazuje jeszcze na jeden aspekt władzy, który jest bardzo istotny – panowanie nad duszą. Żadna władza tego nie potrafi uczynić. Wynika to z wolności duszy. Została ona stworzona bezpośrednio przez Boga jako wolna.

Więcej

Modlitwa Jezusowa uczy pozostawania na tym, co małe

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy nas pozostawania na tym, co małe. To zwykłe trwanie, bez oczekiwania doznania szczególnych wrażeń duchowych,...

Więcej

Modlitwa Jezusowa może nas nauczyć milczenia

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa może nas nauczyć milczenia i panowania nad językiem. Jej praktyka polega na wypowiadaniu tylko tego, co istotne, bez...

Więcej

Modlitwa Jezusowa ratuje po śmierci tych, którzy byli jej wierni

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa, jak też każda inna modlitwa, jest tym, co kształtuje duszę, wyrabia cnoty, uczy zawierzania swojego życia Bogu. Pomaga nabrać słusznych i prawdziwych przekonań, bo nie jest fałszywa i nie łudzi, nie fałszuje, ale ukazuje prawdę o człowieku, świecie i Bogu.

Więcej
Zamknij