Tag: Brunon Koniecko OSB

Recepta / część 1 /

Medytacja chrześcijańska

Możemy się przyzwyczaić do życia na receptę. W życiu duchowym również możemy w ten sposób funkcjonować. Zarazem w naszym postępowaniu jest wiele oczekiwania. Żyjemy oczekiwaniami.

Więcej

Recepta / część 2 /

Medytacja chrześcijańska

Drugą rzeczą, o której należy zadbać, to praca nad sobą. Dobrze wiemy od młodych lat, że czegoś się od nas wymaga. Dzieci są...

Więcej

Proces badania myśli

Modlitwa Jezusowa

Tak jak łucznik stara się robić proste strzały; podobnie mądry człowiek stara się, by jego umysł pozostawał prosty. Tak jak...

Więcej

Poznać swoje myśli

Modlitwa Jezusowa

Człowiek bardzo pragnie kontaktu z Bogiem. Nawiązania z Nim rzeczywistej relacji, relacji przyjaźni, miłości. Modlitwa Jezusowa uczy nas bycia w Bożej obecności. Ta obecność jest zarazem świętością. Skoro zaś Bóg jest Święty, to nic grzesznego nie może z Nim mieć udziału.

Więcej

Zacząć od chwili obecnej

Modlitwa Jezusowa

Chodzi o nasze tu i teraz, o nasze przebudzenie, o zobaczenie tego tu i teraz, takim jakim jest, o zobaczenie siebie w prawdzie. Ten moment...

Więcej

Świętość / część 2 /

Modlitwa Jezusowa

Mamy zatem wyraźne wezwanie do świętości. Zachętę do tego, żeby zbliżyć się do Boga i to bez względu na to, co aktualnie...

Więcej

Świętość / część 1 /

Modlitwa Jezusowa

Praktyka modlitwy Jezusowej ma nas doprowadzić do świętości. Nie da się przeżywać relacji z Bogiem, nieustannie grzesząc, a zarazem modląc się. To wzajemnie się wyklucza.

Więcej

Być uważnym

Modlitwa Jezusowa

Filoteusz w 3 rozdziale swego dzieła O czujności pisze: Słusznie twierdzi się, że czujność stanowi drogę wiodącą do królestwa,...

Więcej

Milczenie, wyciszenie potrzebne jest każdemu

Modlitwa Jezusowa

Oczywiście dla hezychasty pokój czy spokój nie jest celem samym w sobie. Hesychia jest, jak każdy nurt w chrześcijaństwie, środkiem...

Więcej

Zadanie i cel

Modlitwa Jezusowa

Serce zatem to nasze najgłębsze miejsce, gdzie podejmujemy najważniejsze decyzje naszego życia. To tu rozstrzyga się i nasz wybór powołania i wszystkie inne wybory życiowe. Co ważniejsze, to miejsce jest miejscem naszego spotkania…

Więcej
Zamknij