Tag: Brunon Koniecko OSB

Proces badania myśli

Modlitwa Jezusowa

Tak jak łucznik stara się robić proste strzały; podobnie mądry człowiek stara się, by jego umysł pozostawał prosty. Tak jak łucznik stara się, by jego strzały były dobrze wyważone, tak mądry człowiek stara się kontrolować swój umysł, by działał sprawnie i prawdziwie.

Więcej

Poznać swoje myśli

Modlitwa Jezusowa

Człowiek bardzo pragnie kontaktu z Bogiem. Nawiązania z Nim rzeczywistej relacji, relacji przyjaźni, miłości. Modlitwa Jezusowa uczy...

Więcej

Zacząć od chwili obecnej

Modlitwa Jezusowa

Chodzi o nasze tu i teraz, o nasze przebudzenie, o zobaczenie tego tu i teraz, takim jakim jest, o zobaczenie siebie w prawdzie. Ten moment...

Więcej

Świętość / część 2

Modlitwa Jezusowa

Mamy zatem wyraźne wezwanie do świętości. Zachętę do tego, żeby zbliżyć się do Boga i to bez względu na to, co aktualnie przeżywamy, w jakim stanie się znajdujemy, jakie uczucia nam towarzyszą.

Więcej

Świętość / część 1

Modlitwa Jezusowa

Praktyka modlitwy Jezusowej ma nas doprowadzić do świętości. Nie da się przeżywać relacji z Bogiem, nieustannie grzesząc, a zarazem...

Więcej

Być uważnym

Modlitwa Jezusowa

Filoteusz w 3 rozdziale swego dzieła O czujności pisze: Słusznie twierdzi się, że czujność stanowi drogę wiodącą do królestwa,...

Więcej

Milczenie, wyciszenie potrzebne jest każdemu

Modlitwa Jezusowa

Oczywiście dla hezychasty pokój czy spokój nie jest celem samym w sobie. Hesychia jest, jak każdy nurt w chrześcijaństwie, środkiem by dotrzeć do celu, jakim jest jedność z Bogiem, nieprzerwane oddawanie Jemu czci.

Więcej

Zadanie i cel

Modlitwa Jezusowa

Serce zatem to nasze najgłębsze miejsce, gdzie podejmujemy najważniejsze decyzje naszego życia. To tu rozstrzyga się i nasz wybór...

Więcej

Hezychia

Modlitwa Jezusowa

Filoteusz w 3 rozdziale O czujności pisze: Bardzo rzadko można spotkać ludzi, których rozum pozostaje w stanie wyciszenia. Jest to...

Więcej

Perła

Modlitwa Jezusowa

Filoteusz pisze w pierwszym rozdziale swego dzieła O czujności: „Kto stara się o świętość, ten w swym umyśle wytrwale winien dążyć do celu: dokładnie zachować w sercu pamięć o Bogu, niby perłę albo inny drogocenny kamień”.

Więcej
Zamknij