Tag: Piotr Rostworowski OSB/EC

Człowiek potrzebuje Boga

Pismo Święte

Jesteśmy związani z tym wzywaniem Boga – jako mnisi i mniszki specjalnie, nie tylko w imieniu własnym, ale i w imieniu Kościoła i ludzkości.

Więcej

Potępienie wszelkiej arogancji…

Pismo Święte

Gniew Jego jest groźny. Przed groźbą Jego gniewu w Nim samym szukać należy schronienia. Słodycz miłości rodzi się z całkowitości...

Więcej

Dwie drogi życia

Pismo Święte

Chociaż drogi ludzi są bardzo zróżnicowane, to jednak są tylko dwa możliwe kierunki zasadnicze: droga sprawiedliwych i droga...

Więcej

W sprawach grzechu potrzebne są przede wszystkim jasne idee…

Pismo Święte

Werset 4 odnosi się zapewne do Żydów, którzy byli skłonni bagatelizować wszystkie grzechy, w których nie widzieli wykroczenia przeciwko Prawu.

Więcej

W tym szaleństwie pracy ukryte jest równocześnie lenistwo duchowe…

Duchowość monastyczna

Mówi się dzisiaj o wyścigu pracy, a nie mówi o wyścigu modlitwy, o współzawodnictwie w modlitwie....

Więcej

Zmartwychwstanie nie jest tanią radością

Duchowość monastyczna

Słowo „Zmartwychwstanie” wyraża pełnię mądrości. Ale też stanowi część jednego czynu, tj. wejścia własną krwią przez zasłonę do nieba.

Więcej

Człowiek powinien „chodzić z Bogiem”

Duchowość monastyczna

Dusza nie powinna obawiać się i starać się zatrzymać łaski danego dnia, ale ufać, że i jutro dostanie, ile potrzeba....

Więcej

Święty Benedykt napisał „Regułę”. Dziwną „Regułę”…

Święty Benedykt i jego Reguła

Młody człowiek może się ze św. Benedyktem trochę kłócić, że tak upokarza, rozkazuje i każe dążyć do najgłębszej pokory, aż...

Więcej

Nie może dobrze modlić się ten, kto ma mentalność posiadacza…

Duchowość monastyczna

Radość psalmów to jakaś radość inna od wszystkich ziemskich radości, to radość zwycięska.

Więcej
Zamknij