Tag: Piotr Rostworowski OSB/EC

Wolimy powiedzieć „jestem wierzący”…

Pismo Święte

Czy nasze pojęcie wiary nie zostało wyprane z wszelkich elementów życia i poznania Boga, a przez to pozbawione swej niezrównanej mocy uszczęśliwiającej?

Więcej

Czy nasze działanie nie jest zbyt gorączkowe?

Pismo Święte

Człowiek nie może zbudować sam, ale ma współpracować, trudzić się jako budowniczy współbudując z Bogiem....

Więcej

Mało jest ludzi, którzy umieją czekać…

Pismo Święte

Cały ten list, ale może przede wszystkim ten rozdział tchnie atmosferą chrzcielną. Jest to jakby homilia wielkanocna z okazji...

Więcej

Życie duchowe powinno być należycie odżywione

Duchowość monastyczna

Problem zabezpieczenia źródeł życia duchowego jest dziś bardziej palący niż kiedykolwiek. Wciąż się spotykamy z tragicznym zjawiskiem wysychania życia duchowego…

Więcej

Umartwienia

Duchowość monastyczna

Trzeba uważać, by z modlitwy nie zrobić jakiegoś wznoszenia się ku Bogu jedynie myślą i uczuciem. Cały człowiek idzie do Boga....

Więcej

Żołnierska służba Chrystusowi

Święty Benedykt i jego Reguła

Jeżeli monaster benedyktyński ma być drogą powrotu syna marnotrawnego do Ojca, musi być miejscem Chrystusa, który jest Drogą...

Więcej

O pokorze

Święty Benedykt i jego Reguła

Najdłuższy i najważniejszy rozdział Reguły – rozdział 7. zatytułowany jest: O pokorze. Ale pojęcie pokory zawarte w tym rozdziale wykracza daleko poza ramy tego, co zwykliśmy nazywać pokorą.

Więcej

Benedykt szuka spotkania ze Stwórcą

Święty Benedykt i jego Reguła

Poznanie osobowości i nauki św. Benedykta czerpiemy z dwóch źródeł: z jego Reguły, oraz z II Księgi Dialogów św. Grzegorza...

Więcej
Zamknij