Tag: Piotr Rostworowski OSB/EC

Nie może dobrze modlić się ten, kto ma mentalność posiadacza…

Duchowość monastyczna

Radość psalmów to jakaś radość inna od wszystkich ziemskich radości, to radość zwycięska.

Więcej

Wolimy powiedzieć „jestem wierzący”…

Pismo Święte

Czy nasze pojęcie wiary nie zostało wyprane z wszelkich elementów życia i poznania Boga, a przez to pozbawione swej niezrównanej mocy...

Więcej

Czy nasze działanie nie jest zbyt gorączkowe?

Pismo Święte

Człowiek nie może zbudować sam, ale ma współpracować, trudzić się jako budowniczy współbudując z Bogiem....

Więcej

Mało jest ludzi, którzy umieją czekać…

Pismo Święte

Cały ten list, ale może przede wszystkim ten rozdział tchnie atmosferą chrzcielną. Jest to jakby homilia wielkanocna z okazji uroczystego chrztu.

Więcej

Życie duchowe powinno być należycie odżywione

Duchowość monastyczna

Problem zabezpieczenia źródeł życia duchowego jest dziś bardziej palący niż kiedykolwiek. Wciąż się spotykamy z tragicznym...

Więcej

Umartwienia

Duchowość monastyczna

Trzeba uważać, by z modlitwy nie zrobić jakiegoś wznoszenia się ku Bogu jedynie myślą i uczuciem. Cały człowiek idzie do Boga....

Więcej

Żołnierska służba Chrystusowi

Święty Benedykt i jego Reguła

Jeżeli monaster benedyktyński ma być drogą powrotu syna marnotrawnego do Ojca, musi być miejscem Chrystusa, który jest Drogą jedyną. Studiujących Regułę uderza właśnie jej chrystocentryzm.

Więcej

O pokorze

Święty Benedykt i jego Reguła

Najdłuższy i najważniejszy rozdział Reguły – rozdział 7. zatytułowany jest: O pokorze. Ale pojęcie pokory zawarte w tym rozdziale...

Więcej

Benedykt szuka spotkania ze Stwórcą

Święty Benedykt i jego Reguła

Poznanie osobowości i nauki św. Benedykta czerpiemy z dwóch źródeł: z jego Reguły, oraz z II Księgi Dialogów św. Grzegorza...

Więcej
Zamknij