Liturgia

Język liturgiczny – spontaniczna improwizacja celebransa?

Liturgia

Użycie języka sakralnego w liturgii jest wspólne wszystkim rodzinom liturgicznym Kościoła. Być może inne ryty były bardziej elastyczne w użyciu obu języków – sakralnego i powszedniego – podczas tej samej celebracji liturgicznej.

Więcej

Opus Dei. Dzieło Boga

Liturgia

Drugą cechą znamienną prastarej duchowości monastycznej obok czytania Pisma Świętego jest akcent spoczywający na liturgii. Reguła...

Więcej

O perspektywach reformy liturgii / 1961 r.

Liturgia

Od czasów reformacji hasło powrotu do pierwotnej prostoty Kościoła nie było wśród katolików popularne. Ojciec św. Jan XXIII,...

Więcej

Co się wydarza podczas Mszy Świętej? / część 3

Liturgia

Następnie kapłan wzywa ludzi, by wyznali swe grzechy, napominając również samego siebie. Główną przyczynę, dla której czyni się to od razu na początku, podaje jeden z możliwych tekstów, jakich wolno użyć kapłanowi…

Więcej

Co się wydarza podczas Mszy Świętej? / część 2

Liturgia

Kiedy umilknie śpiew i wszyscy są zebrani na swoich miejscach, pierwszą rzeczą, jaką czyni kapłan, jest znak krzyża, który kreśli...

Więcej

Co się wydarza podczas Mszy Świętej? / część 1

Liturgia

Zgromadzenie, które zwołał Bóg, powstaje i zaczyna śpiewać. Piękno śpiewu nie pozostaje bez znaczenia dla zrozumienia tego, co się...

Więcej

Jak w tyglu hutniczym wytapiała się wówczas przyszłość…

Liturgia

Mszał rzymski ukazał się w 1570 r., toteż przyjęcie uchwał trydenckich na synodzie piotrkowskim rozciągało się również i na tę księgę. Niemniej jest to osobny rozdział dziejów Kościoła w Polsce.

Więcej

Czy pocałunek pokoju jest znakiem zrozumiałym?

Liturgia

Polska nie była i nie jest ojczyzną rytów. Przyniesiono je tu wraz z religią katolicką z Zachodu i Południa. Inne znów przybywały w...

Więcej
Zamknij