Modlitwa Jezusowa

Świętość / część 1

Modlitwa Jezusowa

Praktyka modlitwy Jezusowej ma nas doprowadzić do świętości. Nie da się przeżywać relacji z Bogiem, nieustannie grzesząc, a zarazem modląc się. To wzajemnie się wyklucza.

Więcej

Być uważnym

Modlitwa Jezusowa

Filoteusz w 3 rozdziale swego dzieła O czujności pisze: Słusznie twierdzi się, że czujność stanowi drogę wiodącą do królestwa,...

Więcej

Milczenie, wyciszenie potrzebne jest każdemu

Modlitwa Jezusowa

Oczywiście dla hezychasty pokój czy spokój nie jest celem samym w sobie. Hesychia jest, jak każdy nurt w chrześcijaństwie, środkiem...

Więcej

Zadanie i cel

Modlitwa Jezusowa

Serce zatem to nasze najgłębsze miejsce, gdzie podejmujemy najważniejsze decyzje naszego życia. To tu rozstrzyga się i nasz wybór powołania i wszystkie inne wybory życiowe. Co ważniejsze, to miejsce jest miejscem naszego spotkania…

Więcej

Hezychia

Modlitwa Jezusowa

Filoteusz w 3 rozdziale O czujności pisze: Bardzo rzadko można spotkać ludzi, których rozum pozostaje w stanie wyciszenia. Jest to...

Więcej

Perła

Modlitwa Jezusowa

Filoteusz pisze w pierwszym rozdziale swego dzieła O czujności: „Kto stara się o świętość, ten w swym umyśle wytrwale winien...

Więcej

Kto stara się o świętość?

Modlitwa Jezusowa

Świętość jest powołaniem człowieka. To zadanie, które stoi przed każdym z nas. My czasami boimy się świętości. Święty to człowiek radosny, szczęśliwy, to po prostu człowiek zbawiony.

Więcej
Zamknij