Tag: Małgorzata Borkowska OSB

Komentarz do dzieła „O naśladowaniu Chrystusa”. O unikaniu wścibstwa w cudze życie

Duchowość monastyczna, Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Wprawdzie ludzie z natury wścibscy zwykle mają mnóstwo argumentów na to, że bez ich wtrącenia się do każdej sprawy świat upadnie…

Więcej

Komentarz do dzieła „O naśladowaniu Chrystusa”. O cudownych skutkach Bożej miłości

Duchowość monastyczna, Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Człowiek nigdy nie jest zupełnie jednoznaczny, jest mieszaniną marzeń i dążeń o bardzo niejednakowej wartości......

Więcej

Komentarz do dzieła „O naśladowaniu Chrystusa”. O szczęściu czystego sumienia

Duchowość monastyczna, Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Nieczyste sumienie spać nie pozwala, to stara prawda; ale jednak lepsze sumienie nieczyste niż sumienie zupełnie martwe......

Więcej

Komentarz do dzieła „O naśladowaniu Chrystusa”. O walce z pokusami

Duchowość monastyczna, Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Bóg nie szuka wylęknionych niewolników, ale miłujących synów. Dlatego lepiej jest znać swoją słabość i niewystarczalność, a pomocy szukać w radzie i w modlitwie, niż nadymać się w roli surowego sędziego, choćby i nad samym sobą.

Więcej

Naszym celem nie jest „coś” – nawet aureola – ale „Ktoś”

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Upraszczanie sobie życia w szczegółach, takie ścinanie kątów na zakrętach, ludzkość znała już na wiele wieków przed powstaniem...

Więcej

„O naśladowaniu Chrystusa”. Kluczowe pojęcia, aluzje biblijne i inne…

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Jednym z pierwszych problemów, na jakie trafia wielu dzisiejszych czytelników "Naśladowania", jest pewna liczba kluczowych dla myśli...

Więcej

Idźcie i miłujcie utrapienie bardziej niż spokój…

Ojcowie pustyni

Jeżeli będziemy cały czas trzymać się tej naszej przyrodzonej skali wartości: to jest dobre, co jest przyjemne, docześnie pożyteczne itd., – to nic nie wiemy o celu istnienia wszechświata.

Więcej

Kto jest autorem „O naśladowaniu Chrystusa”?

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

O autorze książki, Janie Gersenie, zachowały się bardzo nieliczne wiadomości. Jest pewne, że był opatem klasztoru św. Stefana w...

Więcej

Człowiek powinien umrzeć dla drugiego przez to, żeby go nie sądzić w żadnej sprawie

Ojcowie pustyni

Zawsze trzeba pamiętać o tym, że dobrze jest widzieć swoją winę i mówić choćby tylko krótko, "Przepraszam"; jeśli nie ma czasu...

Więcej

Wiele razy działanie Boga zaskakuje nas swoją dosłownością

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Momentem największego wywyższenia każdej matki było przyniesienie pierworodnego syna do świątyni; ta święta radość była zarazem umocnieniem przekonania, że Bogu należy się to, co mamy najlepszego.

Więcej
Zamknij