Tag: Małgorzata Borkowska OSB

Modlitwa jest relacją, a nie pojedynczą czynnością…

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Modlitwa jest relacją, a nie pojedynczą czynnością; a nasza relacja z Bogiem powinna obejmować całe nasze życie, a już zwłaszcza stosunek do bliźnich, których nam dano jako widzialnych przedstawicieli Niewidzialnego, żebyśmy mogli okazać Mu miłość.

Więcej

Wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy? (Mt 17,24)

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Pytanie podchwytliwe, pytanie podstępne, ale także pytanie pozorne są jednakowo sprzeczne z zasadą tak-tak, nie-nie. Może są na...

Więcej

Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Czytaliśmy. I przepuściliśmy to przez własne filtry, a to, co wyszło, tak było niepodobne do dzieła Bożego, że sam Stwórca ze...

Więcej

Komentarz do dzieła „O naśladowaniu Chrystusa”. O unikaniu wścibstwa w cudze życie

Duchowość monastyczna, Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Wprawdzie ludzie z natury wścibscy zwykle mają mnóstwo argumentów na to, że bez ich wtrącenia się do każdej sprawy świat...

Więcej

Komentarz do dzieła „O naśladowaniu Chrystusa”. O cudownych skutkach Bożej miłości

Duchowość monastyczna, Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Człowiek nigdy nie jest zupełnie jednoznaczny, jest mieszaniną marzeń i dążeń o bardzo niejednakowej wartości......

Więcej

Komentarz do dzieła „O naśladowaniu Chrystusa”. O szczęściu czystego sumienia

Duchowość monastyczna, Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Nieczyste sumienie spać nie pozwala, to stara prawda; ale jednak lepsze sumienie nieczyste niż sumienie zupełnie martwe…

Więcej

Komentarz do dzieła „O naśladowaniu Chrystusa”. O walce z pokusami

Duchowość monastyczna, Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Bóg nie szuka wylęknionych niewolników, ale miłujących synów. Dlatego lepiej jest znać swoją słabość i niewystarczalność, a...

Więcej

Naszym celem nie jest „coś” – nawet aureola – ale „Ktoś”

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Upraszczanie sobie życia w szczegółach, takie ścinanie kątów na zakrętach, ludzkość znała już na wiele wieków przed powstaniem...

Więcej

„O naśladowaniu Chrystusa”. Kluczowe pojęcia, aluzje biblijne i inne…

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Jednym z pierwszych problemów, na jakie trafia wielu dzisiejszych czytelników „Naśladowania”, jest pewna liczba kluczowych dla myśli autora terminów, które używane tu są w bardzo tradycyjnym znaczeniu…

Więcej
Zamknij